2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  PHYSICAL CHEMISTRY
   Atenció personalitzada
Description
Discussió amb els alumnes, de manera individual o en petits grups, de diferents aspectes relacionats amb els contiguts teòrics de l'assignatura, amb l'avantprojecte o amb la resolució de problemes i/o qüestions. Els professors de l'assignatura es poden contactar directament en els seus despatxos respectius, o concertant cita a través del correu electrònic.