2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  MATEMÀTIQUES I
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) MATEMÀTIQUES I Codi 20214005
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Formació bàsica Primer Anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA
BARBERÀ ESCOÍ, CARLOS
Adreça electrònica josep.m.lopez@urv.cat
carlos.barbera@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA
BARBERÀ ESCOÍ, CARLOS
Web
Descripció general Modelitzar i resoldre problemes en termes de sistemes d'equacions lineals, aplicacions lineals i diagonalització i potències de matrius. Utilitzar les tècniques de derivació i integració per a la resolució de problemes de màxims i mínims, així com càlcul d'àrees, colums, treball i centre de mases. Totes són tècniques bàsiques per a la resolució de gran varietat de problemes pràctics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent