2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  QUÍMICA I
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de preguntes curtes
A1.1
A1.2
C1.4
Primera prova pràctica curta

Segona prova pràctica curta

Estudi de problemes oberts
25.5%

25.5%

4.25%
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Resolució de problemes i exercicis a l'aula 8.5%
Proves de desenvolupament
A1.1
A1.2
C1.4
Avaluació de les pràctiques de laboratori 12.75%
Proves orals
A1.1
C1.4
Presentació i defensa oral dels resultats de les pràctiques 8.5%
Proves pràctiques
A1.1
B1.1
C1.4
Encàrrec de predisseny d'una planta de procés 15%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Cal obtenir com a mínim un 4 de la mitjana de les proves pràctiques curtes per a que aquesta nota participi en la nota global de l'assignatura.

L'assignatura s'aprova amb un 5 com a nota global.

2na convocatòria: si l'alumne/a no supera les proves pràctiques de preguntes curtes, cal realitzar un examen final a la segona convocatòria que valdrà el 65% de la nota de l'assignatura (se li sumaran les notes de handouts i pràctiques).

No es poden tenir mòbils ON durant les proves pràctiques curtes, no es poden tenir els mòbils a la vista i l'alumne no pot manipular-los durant les proves. L'alumne no pot usar cap mitjà de comunicació externa ni pot connectar-se a la xarxa per fer quelcom que no sigui estrictament permès a l'examen.