2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2018_19
Assignatura (*) ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Codi 20214010
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VIDAL BLASCO, MARIA ARANTZAZU
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
Adreça electrònica teresa.torres@urv.cat
mariaarantzazu.vidal@urv.cat
Professors/es
TORRES CORONAS, MARIA TERESA
VIDAL BLASCO, MARIA ARANTZAZU
Web http://http://moodle.urv.net/
Descripció general El principal element d’aquest curs és preparar l’alumnat pel món de la gestió i la pràctica professional. El curs pretén que l’alumnat adquireixi uns coneixements sòlids per entendre el món econòmic i el món empresarial. Per això es dota l’alumnat d’uns continguts teòrics i pràctics que li permetran desenvolupar competències per la presa de decisions en el si de les organitzacions empresarials.
DOCÈNCIA COMPARTIDA: Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza en docència compartida amb el Grau d’Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris. Es per aquesta raó que la guia docent es redirigeix a la informació de l’assignatura equivalent del nou grau.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent