2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d’aplicacions de la biotecnologia en l'enginyeria agrícola i ramadera.
Coneix les bases científiques i tecnològiques de la Biotecnologia.
Distingeix les principals aplicacions clàssiques de la Biotecnologia a les Indústries Agroalimentàries en el camp dels aliments fermentats.
Entén el funcionament de les tecnologies d'obtenció d'organismes transgènics.
Aplica els coneixements biotecnològics als processos agroalimentaris.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa