2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES
DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES Codi 20214104
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Tercer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Coordinador/a
ROVIRA GRAS, FRANCISCO
Adreça electrònica francisco.rovira@urv.cat
Professors/es
ROVIRA GRAS, FRANCISCO
Web
Informació rellevant Que és la RMM: La Resistència de materials és la ciència que tracta el càlcul de la resistència mecànica, rigides i estabilitat de les peces d'una estructura (màquines o edificació). L'objectiu de la RMM: Establir els criteris d'un element per determinar el material més convenient, la forma i dimensionament més adequades, per resistir les forçes exteriors de la forma més econòmica. Objectiu de l'assignatura: Que l'alumne desenvolupi l'habilitat d'analitzar un problema de RMM d'una forma simple i lògica aplicant a la seva solució principis fonamentals.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent