2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) CONTROL I INSTRUMENTACIÓ Codi 20214105
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Tercer 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Química
Coordinador/a
GIRALT MARCÉ, JAUME
Adreça electrònica jaume.giralt@urv.cat
Professors/es
GIRALT MARCÉ, JAUME
Web
Informació rellevant Donar a conèixer als alumnes la teoria clàssica de control dels Processos Químics i assegurar que els alumnes tinguin unes nocions bàsiques de les configuracions més usuals emprades per controlar el funcionament de les operacions unitàries principals.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent