2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A1.1
25 20 45
Treballs
B1.1
C1.4
1 5 6
Pràctiques de camp/sortides
A1.2
B1.1
3 5 8
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
A1.1
B1.1
5 10 15
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat