2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES/20214104
ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES/20214122
CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES/20214117

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA/20214007