2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
IDENTIFYING DATA 2015_16
Subject (*) ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Code 20214111
Study programme
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Fourth 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Enginyeria Química
Coordinator
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
E-mail sandra.contreras@urv.cat
alberto.gimenez@urv.cat
yonhara.garcia@urv.cat
Lecturers
CONTRERAS IGLESIAS, SANDRA
GIMÉNEZ PÉREZ, ALBERTO
GARCÍA MARTÍNEZ, YONHARA
Web
General description L’objectiu principal de l’assignatura és adquirir una visió global de l’enginyeria ambiental: conèixer la problemàtica de la contaminació d’aire i aigües, quines són les tecnologies més comunes per al tractament i eliminació de contaminants o com es gestionen els residus. Es tractarà també el concepte de sostenibilitat ambiental, els indicadors per mesurar-la, i com aplicar-la als processos productius: com avaluar ambientalment una activitat i quines eines d’anàlisi cal incorporar al procés per tal d’evitar els tractaments de final de línia.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.