2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Durant les classes de problemes es realitzaran alguns exercicis individuals o en grup sota la supervisió del professor que es demanarà que es lliuri al professor en acabar la sessió per tal de ser corregit i avaluat 15%
Pràctiques a laboratoris
A1.1
A1.2
A1.3
B1.1
Avaluació de la sostenibilitat d'un projecte mitjançant l'eina d'anàlisi de cicle de vida amb programari específic. 20%
Proves mixtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final de la primera part de l'assignatura es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 30%
Proves mixtes
A1.1
A1.3
A2.1
C1.4
Al final de la segona part de l'assignatura es realitzarà una prova que inclourà tant qüestions conceptuals com problemes 35%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per fer promig, la nota mínima de cada apartat és un 4.

Per la segona convocatòria, l'examen final suposarà el 65% de la nota. El 35% restant vindrà de l'avaluació continuada: 15% de la resolució de problemes a l'aula, i 20% de la realització d'un treball relacionat amb les pràctiques d'ordinador d'ACV. En segona convocatòria, també la nota mínima de cada apartat és un 4.

Les dates i horaris per a la realització de les sessions de pràctiques amb ordinador es determinaran a l'inici del curs.

Durant les proves avaluatives, els telèfons mòbils, tablets i altres aparells electrònics que no siguin expressament autoritzats per la prova, han d'estar apagats i fora de la vista.