2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT/20214111
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II/20214118

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR/20214115
ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I/20214114