2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Asignaturas
  INGENIERÍA DE PROCESOS AGROALIMENTARIOS I
   Evaluación
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

El sistema d'avaluació serà fer un Examen final que comptarà el 100% de la nota. L'estudiant té dret a dues convocatòries, la data i lloc dels exàmens corresponents a cadascuna d'elles, serà convenientment informat en la web del centre.