2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
DADES IDENTIFICATIVES 2015_16
Assignatura (*) FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS Codi 20214116
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Obligatòria Primer AN
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Química Analítica i Química Orgànica
Coordinador/a
GARCIA VALLS, RICARD
Adreça electrònica gerard.lligadas@urv.cat
montse.ferrando@urv.cat
marta.schuhmacher@urv.cat
ricard.garcia@urv.cat
jaume.giralt@urv.cat
robertmanuel.gilabert@urv.cat
xavier.farriol@urv.cat
jordi.pallares@urv.cat
jordi.grifoll@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
joan.herrero@urv.cat
jose.font@urv.cat
daniel.montane@urv.cat
anton.vernet@urv.cat
afabrega@urv.cat
youssef.stiriba@urv.cat
marta.giamberini@urv.cat
hansjorg.witt@urv.cat
joseluis.lopezs@urv.cat
tania.gumi@urv.cat
carlos.barbera@urv.cat
marta.sales@urv.cat
pau.carazo@urv.cat
monika.haponska@urv.cat
venkat.karri@urv.cat
raju.sharma@urv.cat
patricia.zurano@urv.cat
pau.matiasguiu@urv.cat
montserrat.marques@urv.cat
Professors/es
LLIGADAS PUIG, GERARD
FERRANDO COGOLLOS, MARIA MONTSERRAT
SCHUHMACHER ANSUATEGUI, MARTA
GARCIA VALLS, RICARD
GIRALT MARCÉ, JAUME
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
FARRIOL ROIGÉS, FRANCESC XAVIER
PALLARÉS CURTO, JORGE MARÍA
GRIFOLL TAVERNA, JORDI
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
HERRERO SABARTÉS, JUAN
FONT CAPAFONS, JOSÉ
MONTANÉ CALAF, DANIEL
VERNET PEÑA, ANTONIO
FABREGAT LLANGOSTERA, AZAEL
STIRIBA ., YOUSSEF
GIAMBERINI ., MARTA
WITT ., HANS JÖRG
LÓPEZ SOLER, JOSE LUIS
GUMÍ CABALLERO, TÀNIA
BARBERÀ ESCOÍ, CARLOS
SALES PARDO, MARTA
CARAZO TORRES, PAU
HAPONSKA ., MONIKA
KARRI ., VENKATANAIDU
SHARMA ., RAJU PRASAD
ZURANO CERVELLÓ, PATRICIA
MATIAS GUIU MARTÍ, PAU
MARQUÉS BUENO, MONTSERRAT
Web http://moodle.urv.net/moodle/course/view.php?id=24578
Informació rellevant Els objectius generals de l’assignatura són els d’establir una visió general del que és l’Enginyeria Química i els processos de fabricació de productes químics, per que serveixen i quins són els seus components principals i les interconnexions entre aquestes. Es plantejaran les bases de la formulació dels balanços de matèria i energia i s’estableixen les relacions entre les equacions plantejades i les derivades de les propietats físico-químiques i termodinàmiques dels compostos que intervenen. D’altra banda es fomentarà el treball en equip i el mètode cooperatiu d’autoaprenentatge així com es facilitarà la planificació, distribució i realització de tasques per tal de donar resposta a un problema obert en un temps determinat i la presentació de resultats en forma escrita i la defensa publica de la feina realitzada.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent