2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.
Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.
Diferencia entre les diferents operacions de separació per membranes.
Distingeix els diferents materials i la seva aplicació en l'envasat d'aliments.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa