2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  FOOD PROCESS ENGINEERING II
   Learning outcomes
Type A Code Learning outcomes
 A1.1 Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.
Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.
Diferencia entre les diferents operacions de separació per membranes.
Distingeix els diferents materials i la seva aplicació en l'envasat d'aliments.
Type B Code Learning outcomes
Type C Code Learning outcomes
 C1.4 Produce grammatically correct oral texts.
Produce well structured, clear and effective oral texts.
Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
Produce grammatically correct written texts
Produce well-structured, clear and rich written texts
Produce written texts that are appropriate to the communicative situation