2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a presentar l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució d'un problema o exercici, que els etsudiants realitzaran de manera individual i/o en grup.
Atenció personalitzada Temps per atendre i resoldre dubtes dels estudiants.