2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A1.1
C1.4
Proves que inclouen activitats, problemes o casos a resoldre. Aquestes es resoldran de forma individual i/o en grup a l'aula o fóra d'ella. 35%
Proves mixtes
A1.1
C1.4
Proves que combinen preguntes de desenvolupament i preguntes objectives curtes. La nota mínima en aquesta part ha de ser 4 per poder aprovar l'assignatura. 65%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà de la forma següent:

35% Proves pràctiques (realitzat durant el curs)
65% Prova mixta de continguts realitzada en la segona convocatòria (La nota mínima en aquesta part ha de ser 4 per poder aprovar l'assignatura)

En qualsevol de les dues convocatòries, queda prohibit l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció del consentiment exprés del professor.