2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Instal·lacions elèctriques en indústries agroalimentàries. Electrificació. Línies i màquines
Tema 2. Instal·lacions de transport i gestió de líquids Circuits hidràulics, bombes, dipòsits
Tema 3. Instal·lacions de transport i gestió de sòlids Tremuges de recepció, sistemes de neteja i pesat, cintes de transport, emmagatzemament
Tema 4. Instal·lacions auxiliars de la indústria agroalimentària Pneumàtiques, de ventilació, refrigeració, calefacció, vapor
Tema 5. Manteniment d'instal·lacions agroindustrials Manteniment d'instal·lacions agroindustrials