2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  ENGINEERING OF FOOD INDUSTRY FACILITIES
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Instal·lacions elèctriques en indústries agroalimentàries. Electrificació. Línies i màquines
Tema 2. Instal·lacions de transport i gestió de líquids Circuits hidràulics, bombes, dipòsits
Tema 3. Instal·lacions de transport i gestió de sòlids Tremuges de recepció, sistemes de neteja i pesat, cintes de transport, emmagatzemament
Tema 4. Instal·lacions auxiliars de la indústria agroalimentària Pneumàtiques, de ventilació, refrigeració, calefacció, vapor
Tema 5. Manteniment d'instal·lacions agroindustrials Manteniment d'instal·lacions agroindustrials