2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
0.5 0.5 1
Sessió Magistral
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
15 15 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
10.5 10.5 21
Pràctiques a laboratoris
A1.1
A1.2
A2.1
B1.1
C1.4
5 5 10
Atenció personalitzada
B1.1
1 1 2
 
Proves pràctiques
A1.1
A2.1
A2.3
B1.1
C1.4
3 3 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat