2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Bachelor's Degree in Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  ENGINEERING OF FOOD INDUSTRY FACILITIES
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Es presentarà l'assignatura, continguts, el professor, la metologia i avaluació.
Lecture Es presentarà, de forma aplicada, els continguts teòrics de cada tema.
Problem solving, classroom exercises Es presentaran problemes que es resoldran a classe, per part del professor, o per part dels alumnes de forma guiada.
Laboratory practicals Es faran sessions de laboratori a on els alumnes aplicaran els continguts de l'assignatura. Els alumnes hauran de presentar un informe raonat del desenvolupament de la pràctica, o del cas pràctic proposat.
Personal tuition L'atenció personalitzada s'efectuarà al despatx del professor, prèvia cita per correu electrònic.