2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Sessió Magistral
A4.12
B1.2
B1.3
B1.4
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B3.1
B3.2
B3.3
B4.1
B4.2
B4.3
B4.4
B5.2
B5.3
C2.1
40 20 60
Avantprojecte
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B3.1
B3.2
B3.3
B4.1
B4.2
B4.3
B4.4
B5.1
B5.2
B5.3
C1.2
C1.3
C1.4
C2.1
1 90 91
Atenció personalitzada
B1.1
B4.1
B4.2
B4.3
2 2 4
 
Proves mixtes
A2.4
1 0 1
Proves mixtes
A2.4
1 0 1
Proves pràctiques
B1.1
B2.1
B2.3
B2.5
B3.3
B5.2
C1.4
1 14 15
Proves orals
B1.1
B2.6
B5.1
C1.2
C1.4
3 8 11
Proves pràctiques
B1.1
B5.1
C1.4
1 6 7
Proves pràctiques
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B2.2
B2.3
B2.4
B2.6
B3.2
B3.3
B4.1
B4.2
B4.3
B4.4
B5.1
B5.3
C1.4
15 18 33
Proves pràctiques
B2.2
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat