2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Potenciometries Introducció teòrica
Aplicacions a l'àmbit industrial
Tema 2. Espectroscopia d'infrarroig Introducció teòrica.
Aplicacions a l'àmbit industrial
Tema 3. Plasma d'acoblament inductiu i acoblament a l'espectrometria de masses. Introducció teòrica.
Aplicacions a l'àmbit industrial
Tema 4. Tècniques cromatogràfiques: cromatografia de gasos i cromatografia de liquids. acoblament a l'espectrometria de masses. Introducció teòrica.
Aplicacions a l'àmbit industrial
Tema 5. Automatització analítica Introducció teòrica.
Aplicacions a l'àmbit industrial