2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Grado de Ingeniería Agroalimentaria (2010)
 Asignaturas
  ANÁLISIS INSTRUMENTAL PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Seminarios Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Atención personalizada Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.