2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Degree of Agricultural and Food Engineering (2010)
 Subjects
  INSTRUMENTAL ANALYSIS FOR THE CHEMICAL INDUSTRY
   Methodologies
Methodologies
  Description
Introductory activities Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Lecture Exposició dels continguts de l'assignatura.
Seminars Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Personal tuition Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.