2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Calcula (utilitzant eines quantitatives com equacions diferencials i programes de resolució de les mateixes) paràmetres cinètics de sistemes de biocatalitzadors immobilitzats o no, si hi ha observacions experimentals adequades o prediu el comportament de biocatalitzadors immobilitzats si aquests paràmetres cinètics existeixen.
Fa servir eines matemàtiques per al disseny i predicció d'operació de bioreactors amb biocatalitzadors immobilitzats o no i per al disseny i selecció de seqüències de separació i purificació en bioprocessos.
Aplica correctament els balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa