2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació sobre l'assignatura, els mètodes d'avaluació i el mètode docent
Supòsits pràctics/ estudi de casos Cada tema de l'assignatura s'introdueix com un problema o descripció d'una situació (cas). Els alumnes coneixen el cas amb antelació i en classe proposen solucions. Es decideixen els components més adequats de la solució i es generalitza la mateixa
Resolució de problemes, exercicis Es lliuren problemes relacionats amb cada tema i es demana als alumnes lliurar solucions. Alguns d'aquests problemes es tracten en classe
Sessió Magistral En les sessions magistrals s'imparteix informació addicional per a cada tema i s'assegura que s'entén la generalització de les conclusions de l'estudi dels casos
Atenció personalitzada Resolució de dubtes i seguiment del projecte amb l'ajuda del professor