2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1.1 Identifica i desenvolupa les operacions unitàries d'enginyeria bioquímica, integrant-les amb els fonaments biològics, i saber aplicar-les al disseny de bioreactors i als processos de separació
Conèixer processos de fabricació de productes on els microorganismes juguen un paper principal. Produir a nivel de laboratori productes alimentaris (pa, productes càrnics, iogurt i kèfir) que tenen una etapa de fermentació en el seu procés d'elaboració.
Conèixer d'una manera pràctica les operacions bàsiques que intervendran en el procés d'elaboració dels diferents productes.
Apendre a treballar amb diferent formulacions (combinació d'ingredients) i de condicions d'operació
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1.4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa