2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures
  BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
A1.1
Sessió Magistral: Examen de la part de teoria

50%
Proves pràctiques
A1.1
Elaboració d'un treball col·lectiu en grup de les quatre pràctiques realitzades 50% (80% del treball col·lectiu de pràctiques, 20% de la llibreta de pràctiques)
Altres  

Segona convocatòria: Examen de teoria (50%) Pràctiques al laboratori i el treball pràctic són obligatoris per poder superar aquesta assignatura (50%). Cal haver-les realitzat durant el període especificat en els horaris Es prohibeix l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves a excepció del consentiment exprés del professor

 
Altres comentaris i segona convocatòria