2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20214001 EXPRESSIÓ GRÀFICA Primer
Formació bàsica 6
20214003 FÍSICA Primer
Formació bàsica 6
20214008 QUÍMICA I Primer
Formació bàsica 6
20214002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS Segon
Formació bàsica 6
20214110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA Segon
Obligatòria 6
20214004 FISICOQUÍMICA Segon
Formació bàsica 6
20214009 QUÍMICA II Segon
Formació bàsica 6
20214116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS Anual
Obligatòria 9
20214005 MATEMÀTIQUES I Anual
Formació bàsica 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20214119 ENGINYERIA TÈRMICA Primer
Obligatòria 6
20214007 FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA Primer
Formació bàsica 6
20214006 MATEMÀTIQUES II Primer
Formació bàsica 6
20214010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Segon
Formació bàsica 6
20214011 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA Segon
Formació bàsica 6
20214103 ELECTROTÈCNIA Segon
Obligatòria 6
20214123 MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS Segon
Obligatòria 6
20214115 PROCESSAMENT D'ALIMENTS PER FRED I CALOR Anual
Obligatòria 9
20214124 QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS Anual
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20214105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ Primer
Obligatòria 6
20214107 FITOTÈCNIA Primer
Obligatòria 6
20214126 GESTIÓ DE QUALITAT D'UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA Primer
Obligatòria 3
20214104 RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCUL D'ESTRUCTURES Primer
Obligatòria 6
20214108 BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL Segon
Obligatòria 3
20214101 BIOTECNOLOGIA DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES Segon
Obligatòria 3
20214102 CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA Segon
Obligatòria 6
20214120 MÀQUINES I MOTORS TÈRMICS Segon
Obligatòria 3
20214109 PROTECCIÓ DE CULTIUS Segon
Obligatòria 3
20214114 ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I Anual
Obligatòria 6
20214125 QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS Anual
Obligatòria 9
20214121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES Únic anual
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20214113 COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES Primer
Obligatòria 3
20214117 CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES Primer
Obligatòria 3
20214122 ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES Primer
Obligatòria 3
20214118 ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II Primer
Obligatòria 3
20214112 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS Primer
Obligatòria 3
20214106 OFICINA TÈCNICA Primer
Obligatòria 6
20214111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 6
20214301 TREBALL DE FI DE GRAU Segon
Treball fi de grau 12
20214401 PRÀCTIQUES EXTERNES Únic segon quad.
Pràctiques Externes obligatòria 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20214208 ANÀLISI INSTRUMENTAL PER A LA INDÚSTRIA QUÍMICA Primer
Optativa 3
20214209 BIOQUÍMICA APLICADA Primer
Optativa 3
20214212 ALIMENTS TRANSGÈNICS Segon
Optativa 3
20214211 BIOPROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA Segon
Optativa 3
20214210 ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS Segon
Optativa 6
20214213 TRACTAMENT I ANÀLISI DE DADES EN VI I ALIMENTS Segon
Optativa 3
20214203 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Anual
Optativa 3
20214206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Anual
Optativa 3
20214207 PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS Únic anual
Optativa 9