2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214004 FISICOQUÍMICA Jul., Set.
Formació bàsica 6
20214005 MATEMÀTIQUES I Jul., Set.
Formació bàsica 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214011 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20214108 BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL Jul., Set.
Obligatòria 3
20214114 ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS I Jul., Set.
Obligatòria 6
20214121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES Jul., Set.
Obligatòria 6
20214125 QUALITAT EN PROCESSOS AGROALIMENTARIS Jul., Set.
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214113 COMERCIALITZACIÓ I VALORACIÓ DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214117 CONSTRUCCIONS AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214122 ENGINYERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES 1Q
Obligatòria 3
20214118 ENGINYERIA DE PROCESSOS AGROALIMENTARIS II 1Q
Obligatòria 3
20214112 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS 1Q
Obligatòria 3
20214106 OFICINA TÈCNICA 1Q
Obligatòria 6
20214301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 12
20214401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12
20214111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Jul., Set.
Obligatòria 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20214214 TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA 1Q
Optativa 3
20214203 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Jul., Set.
Optativa 3
20214206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Jul., Set.
Optativa 3
20214215 MODELITZACIÓ DE PROCESSOS BIOTECNOLÒGICS Jul., Set.
Optativa 3
20214207 PRÀCTIQUES DE LIDERATGE D'EQUIPS Jul., Set.
Optativa 9
20214213 EINES D'ANÀLISI DE DADES PER AL LABORATORI AGROALIMENTARI Juny, Jul., Set.
Optativa 3