2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
First YearSecond YearThird YearOptional
Competence/
Learning outcomes
2
0
2
1
4
0
0
1
2
0
2
1
4
0
0
2
2
0
2
1
4
0
0
3
2
0
2
1
4
0
0
4
2
0
2
1
4
0
0
5
2
0
2
1
4
0
0
8
2
0
2
1
4
0
0
9
2
0
2
1
4
1
1
0
2
0
2
1
4
1
1
6
2
0
2
1
4
0
0
6
2
0
2
1
4
0
0
7
2
0
2
1
4
0
1
0
2
0
2
1
4
0
1
1
2
0
2
1
4
1
0
3
2
0
2
1
4
1
1
5
2
0
2
1
4
1
1
9
2
0
2
1
4
1
2
3
2
0
2
1
4
1
2
4
2
0
2
1
4
1
0
1
2
0
2
1
4
1
0
2
2
0
2
1
4
1
0
4
2
0
2
1
4
1
0
5
2
0
2
1
4
1
0
7
2
0
2
1
4
1
0
8
2
0
2
1
4
1
0
9
2
0
2
1
4
1
1
4
2
0
2
1
4
1
2
0
2
0
2
1
4
1
2
1
2
0
2
1
4
1
2
5
2
0
2
1
4
1
2
6
2
0
2
1
4
2
0
3
2
0
2
1
4
2
0
6
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
LO1Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214003/PHYSICS
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214005/MATHEMATICS I
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214008/CHEMISTRY I
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214009/CHEMISTRY II
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214006/MATHEMATICS II
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214109/CROP PROTECTION
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO1 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de la enginyeria.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO2Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214003/PHYSICS
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214005/MATHEMATICS I
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214008/CHEMISTRY I
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214009/CHEMISTRY II
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214006/MATHEMATICS II
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214109/CROP PROTECTION
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214003/PHYSICS
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214005/MATHEMATICS I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214008/CHEMISTRY I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214009/CHEMISTRY II
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214006/MATHEMATICS II
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214109/CROP PROTECTION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214003/PHYSICS
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214006/MATHEMATICS II
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214109/CROP PROTECTION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214003/PHYSICS
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214005/MATHEMATICS I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214008/CHEMISTRY I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214009/CHEMISTRY II
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214006/MATHEMATICS II
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214107/PLANT SCIENCE
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214109/CROP PROTECTION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO6Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214003/PHYSICS
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214005/MATHEMATICS I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214008/CHEMISTRY I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214009/CHEMISTRY II
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214006/MATHEMATICS II
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214107/PLANT SCIENCE
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214109/CROP PROTECTION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continua i alterna

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO7Reconeix les característiques elàstiques d'un material
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214003/PHYSICS
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214005/MATHEMATICS I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214008/CHEMISTRY I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214009/CHEMISTRY II
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214006/MATHEMATICS II
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214107/PLANT SCIENCE
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214109/CROP PROTECTION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO8Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214003/PHYSICS
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214005/MATHEMATICS I
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214008/CHEMISTRY I
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214009/CHEMISTRY II
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214006/MATHEMATICS II
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214107/PLANT SCIENCE
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214109/CROP PROTECTION
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO8 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214003/PHYSICS
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214005/MATHEMATICS I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214008/CHEMISTRY I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214009/CHEMISTRY II
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214006/MATHEMATICS II
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214109/CROP PROTECTION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO10Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214003/PHYSICS
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214006/MATHEMATICS II
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214109/CROP PROTECTION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d’entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO11Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214003/PHYSICS
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214005/MATHEMATICS I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214008/CHEMISTRY I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214009/CHEMISTRY II
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214006/MATHEMATICS II
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214109/CROP PROTECTION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat Entalpia, Energia lliure de Helmholtz i de Gibbs, i calcula les seves
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO12Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214003/PHYSICS
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214005/MATHEMATICS I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214008/CHEMISTRY I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214009/CHEMISTRY II
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214006/MATHEMATICS II
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214109/CROP PROTECTION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per a definir condicions d'equilibri material.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214003/PHYSICS
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214006/MATHEMATICS II
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214109/CROP PROTECTION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una barreja reactiva de gasos
ideals.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214003/PHYSICS
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214005/MATHEMATICS I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214008/CHEMISTRY I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214009/CHEMISTRY II
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214006/MATHEMATICS II
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214109/CROP PROTECTION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214003/PHYSICS
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214005/MATHEMATICS I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214008/CHEMISTRY I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214009/CHEMISTRY II
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214006/MATHEMATICS II
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214107/PLANT SCIENCE
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214109/CROP PROTECTION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO16Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214003/PHYSICS
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214005/MATHEMATICS I
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214008/CHEMISTRY I
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214009/CHEMISTRY II
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214006/MATHEMATICS II
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214109/CROP PROTECTION
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO16 - Coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions a
la enginyeria.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO17 Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214003/PHYSICS
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214006/MATHEMATICS II
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214109/CROP PROTECTION
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO17 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO18 Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214003/PHYSICS
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214006/MATHEMATICS II
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214109/CROP PROTECTION
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO18 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO19Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214003/PHYSICS
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214005/MATHEMATICS I
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214008/CHEMISTRY I
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214009/CHEMISTRY II
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214006/MATHEMATICS II
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214109/CROP PROTECTION
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO19 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO20Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214003/PHYSICS
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214006/MATHEMATICS II
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214109/CROP PROTECTION
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO20 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO21Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214003/PHYSICS
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214005/MATHEMATICS I
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214008/CHEMISTRY I
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214009/CHEMISTRY II
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214006/MATHEMATICS II
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214109/CROP PROTECTION
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO21 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO22Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214003/PHYSICS
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214005/MATHEMATICS I
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214008/CHEMISTRY I
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214009/CHEMISTRY II
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214006/MATHEMATICS II
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214109/CROP PROTECTION
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO22 - Dedueix les propietats de l’hidrogen i elements de les series “s” i “p”, i dels seus
compostos.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO23Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214003/PHYSICS
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214005/MATHEMATICS I
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214008/CHEMISTRY I
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214009/CHEMISTRY II
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214006/MATHEMATICS II
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214109/CROP PROTECTION
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO23 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO24Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214003/PHYSICS
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214006/MATHEMATICS II
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214109/CROP PROTECTION
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO24 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO25Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214003/PHYSICS
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214005/MATHEMATICS I
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214008/CHEMISTRY I
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214009/CHEMISTRY II
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214006/MATHEMATICS II
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214109/CROP PROTECTION
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO25 - Relaciona l’estructura de diferents especies amb la seva estabilitat.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO26Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214003/PHYSICS
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214005/MATHEMATICS I
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214008/CHEMISTRY I
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214009/CHEMISTRY II
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214006/MATHEMATICS II
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214109/CROP PROTECTION
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO26 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO27Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214003/PHYSICS
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214005/MATHEMATICS I
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214008/CHEMISTRY I
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214009/CHEMISTRY II
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214006/MATHEMATICS II
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214109/CROP PROTECTION
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO27 - Reconeix la Química Analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO28Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214003/PHYSICS
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214006/MATHEMATICS II
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214109/CROP PROTECTION
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO28 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d’anàlisis, i sap aplicar-les a
la resolució de problemes químico-analítics.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO29Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214003/PHYSICS
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214006/MATHEMATICS II
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214109/CROP PROTECTION
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO29 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d’anàlisis i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO30Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214003/PHYSICS
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214005/MATHEMATICS I
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214008/CHEMISTRY I
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214009/CHEMISTRY II
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214006/MATHEMATICS II
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214107/PLANT SCIENCE
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214109/CROP PROTECTION
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO30 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de
dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO31Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214003/PHYSICS
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214005/MATHEMATICS I
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214008/CHEMISTRY I
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214009/CHEMISTRY II
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214006/MATHEMATICS II
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214107/PLANT SCIENCE
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214109/CROP PROTECTION
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO31 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO32Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214003/PHYSICS
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214005/MATHEMATICS I
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214008/CHEMISTRY I
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214009/CHEMISTRY II
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214006/MATHEMATICS II
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214109/CROP PROTECTION
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO32 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO33Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214003/PHYSICS
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214006/MATHEMATICS II
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214109/CROP PROTECTION
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO33 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO34S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214003/PHYSICS
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214005/MATHEMATICS I
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214008/CHEMISTRY I
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214009/CHEMISTRY II
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214006/MATHEMATICS II
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214107/PLANT SCIENCE
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214109/CROP PROTECTION
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO34 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordinadors

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO35Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214003/PHYSICS
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214005/MATHEMATICS I
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214008/CHEMISTRY I
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214009/CHEMISTRY II
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214006/MATHEMATICS II
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214109/CROP PROTECTION
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO35 - Selecciona el tipus d’estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO36Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214003/PHYSICS
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214005/MATHEMATICS I
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214008/CHEMISTRY I
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214009/CHEMISTRY II
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214006/MATHEMATICS II
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214109/CROP PROTECTION
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO36 - Determina l’estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO37Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214003/PHYSICS
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214005/MATHEMATICS I
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214008/CHEMISTRY I
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214009/CHEMISTRY II
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214006/MATHEMATICS II
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214109/CROP PROTECTION
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO37 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO38Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214003/PHYSICS
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214005/MATHEMATICS I
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214008/CHEMISTRY I
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214009/CHEMISTRY II
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214006/MATHEMATICS II
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214109/CROP PROTECTION
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO38 - Aconsegueix un primer pas d’abstracció a través del disseny descendent.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO39Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214003/PHYSICS
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214005/MATHEMATICS I
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214008/CHEMISTRY I
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214009/CHEMISTRY II
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214006/MATHEMATICS II
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214109/CROP PROTECTION
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO39 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO40Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214003/PHYSICS
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214005/MATHEMATICS I
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214008/CHEMISTRY I
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214009/CHEMISTRY II
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214006/MATHEMATICS II
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214107/PLANT SCIENCE
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214109/CROP PROTECTION
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO40 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO41Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214003/PHYSICS
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214005/MATHEMATICS I
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214008/CHEMISTRY I
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214009/CHEMISTRY II
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214006/MATHEMATICS II
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214109/CROP PROTECTION
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO41 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant pels
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO42Coneix la normativa vigent
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214003/PHYSICS
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214005/MATHEMATICS I
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214008/CHEMISTRY I
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214009/CHEMISTRY II
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214006/MATHEMATICS II
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214107/PLANT SCIENCE
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214109/CROP PROTECTION
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO42 - Coneix la normativa vigent

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO43Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214003/PHYSICS
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214005/MATHEMATICS I
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214008/CHEMISTRY I
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214009/CHEMISTRY II
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214006/MATHEMATICS II
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214109/CROP PROTECTION
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO43 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO44Coneix i aplica els mètodes operatius.
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214003/PHYSICS
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214005/MATHEMATICS I
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214008/CHEMISTRY I
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214009/CHEMISTRY II
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214006/MATHEMATICS II
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214109/CROP PROTECTION
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO44 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO45Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214003/PHYSICS
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214005/MATHEMATICS I
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214008/CHEMISTRY I
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214009/CHEMISTRY II
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214006/MATHEMATICS II
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214107/PLANT SCIENCE
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214109/CROP PROTECTION
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO45 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO46Aplica la normalització a peces industrials.
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214003/PHYSICS
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214005/MATHEMATICS I
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214008/CHEMISTRY I
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214009/CHEMISTRY II
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214006/MATHEMATICS II
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214109/CROP PROTECTION
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO46 - Aplica la normalització a peces industrials.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO47Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214003/PHYSICS
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214005/MATHEMATICS I
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214008/CHEMISTRY I
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214009/CHEMISTRY II
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214006/MATHEMATICS II
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214109/CROP PROTECTION
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO47 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i aplica els seus mètodes.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO48Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214003/PHYSICS
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214005/MATHEMATICS I
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214008/CHEMISTRY I
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214009/CHEMISTRY II
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214006/MATHEMATICS II
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214109/CROP PROTECTION
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO48 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO49Aplica els programes de DAO.
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214003/PHYSICS
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214005/MATHEMATICS I
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214008/CHEMISTRY I
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214009/CHEMISTRY II
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214006/MATHEMATICS II
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214109/CROP PROTECTION
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO49 - Aplica els programes de DAO.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO50Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214003/PHYSICS
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214005/MATHEMATICS I
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214008/CHEMISTRY I
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214009/CHEMISTRY II
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214006/MATHEMATICS II
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214107/PLANT SCIENCE
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214109/CROP PROTECTION
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO50 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorítmica numèrica; estadística i optimització

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO51Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214003/PHYSICS
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214005/MATHEMATICS I
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214008/CHEMISTRY I
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214009/CHEMISTRY II
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214006/MATHEMATICS II
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214109/CROP PROTECTION
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO51 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb la enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO52Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214003/PHYSICS
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214005/MATHEMATICS I
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214008/CHEMISTRY I
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214009/CHEMISTRY II
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214006/MATHEMATICS II
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214107/PLANT SCIENCE
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214109/CROP PROTECTION
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO52 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i aplicar-les, amb l’ajuda d’un
llenguatge de programació estructurat d’alt nivell a models matemàtics relacionats amb
l’enginyeria

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO53Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214003/PHYSICS
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214006/MATHEMATICS II
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214109/CROP PROTECTION
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO53 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisi eficient de dades: interpretació
i de presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO54Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214003/PHYSICS
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214005/MATHEMATICS I
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214008/CHEMISTRY I
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214009/CHEMISTRY II
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214006/MATHEMATICS II
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214107/PLANT SCIENCE
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214109/CROP PROTECTION
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO54 - Coneix els mètodes més usuals d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO55Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214003/PHYSICS
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214006/MATHEMATICS II
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214109/CROP PROTECTION
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO55 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul
d’estructures i construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO56Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214003/PHYSICS
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214005/MATHEMATICS I
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214008/CHEMISTRY I
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214009/CHEMISTRY II
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214006/MATHEMATICS II
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214109/CROP PROTECTION
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO56 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d’unitats.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO57Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214003/PHYSICS
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214005/MATHEMATICS I
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214008/CHEMISTRY I
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214009/CHEMISTRY II
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214006/MATHEMATICS II
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214109/CROP PROTECTION
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO57 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en els que es basen. Té
habilitat per a calcular la pressió mitja a partir de la lectura de les variables proporcionades
per dits equips.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO58Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214003/PHYSICS
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214005/MATHEMATICS I
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214008/CHEMISTRY I
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214009/CHEMISTRY II
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214006/MATHEMATICS II
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214109/CROP PROTECTION
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO58 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO59Defineix i calcula la força de flotació.
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214003/PHYSICS
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214005/MATHEMATICS I
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214008/CHEMISTRY I
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214009/CHEMISTRY II
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214006/MATHEMATICS II
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214109/CROP PROTECTION
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO59 - Defineix i calcula la força de flotació.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO60Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214003/PHYSICS
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214005/MATHEMATICS I
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214008/CHEMISTRY I
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214009/CHEMISTRY II
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214006/MATHEMATICS II
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214109/CROP PROTECTION
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO60 - Dedueix i aplica l’equació de continuïtat, distingint caudal volumètric i màssic.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO61Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214003/PHYSICS
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214005/MATHEMATICS I
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214008/CHEMISTRY I
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214009/CHEMISTRY II
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214006/MATHEMATICS II
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214107/PLANT SCIENCE
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214109/CROP PROTECTION
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO61 - Dedueix i utilitza l’equació de Bernuilli

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO62Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214003/PHYSICS
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214005/MATHEMATICS I
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214008/CHEMISTRY I
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214009/CHEMISTRY II
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214006/MATHEMATICS II
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214109/CROP PROTECTION
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO62 - Calcula el número de Reynolds i determina el tipus de flux.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO63Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214003/PHYSICS
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214006/MATHEMATICS II
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214109/CROP PROTECTION
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO63 - Aplica l’equació de Darcy per a calcular pèrdues energètiques.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO64Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214003/PHYSICS
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214005/MATHEMATICS I
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214008/CHEMISTRY I
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214009/CHEMISTRY II
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214006/MATHEMATICS II
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214109/CROP PROTECTION
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO64 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO65Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214003/PHYSICS
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214006/MATHEMATICS II
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214109/CROP PROTECTION
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO65 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO66Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214003/PHYSICS
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214005/MATHEMATICS I
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214008/CHEMISTRY I
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214009/CHEMISTRY II
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214006/MATHEMATICS II
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214107/PLANT SCIENCE
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214109/CROP PROTECTION
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO66 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO67Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214003/PHYSICS
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214005/MATHEMATICS I
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214008/CHEMISTRY I
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214009/CHEMISTRY II
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214006/MATHEMATICS II
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214109/CROP PROTECTION
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO67 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis d'Enginyeria i tecnologia dels
aliments: Enginyeria i operacions bàsiques d'aliments; Tecnologia d'aliments; Processos en les
indústries agroalimentàries. Modelització i optimització.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO68Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214003/PHYSICS
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214005/MATHEMATICS I
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214008/CHEMISTRY I
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214009/CHEMISTRY II
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214006/MATHEMATICS II
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214107/PLANT SCIENCE
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214109/CROP PROTECTION
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO68 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO69Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214003/PHYSICS
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214005/MATHEMATICS I
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214008/CHEMISTRY I
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214009/CHEMISTRY II
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214006/MATHEMATICS II
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214109/CROP PROTECTION
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO69 - Fomenta la investigació, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de
les propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO70Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214003/PHYSICS
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214005/MATHEMATICS I
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214008/CHEMISTRY I
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214009/CHEMISTRY II
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214006/MATHEMATICS II
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214109/CROP PROTECTION
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO70 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO71Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214003/PHYSICS
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214005/MATHEMATICS I
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214008/CHEMISTRY I
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214009/CHEMISTRY II
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214006/MATHEMATICS II
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214109/CROP PROTECTION
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO71 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO72Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214003/PHYSICS
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214006/MATHEMATICS II
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214109/CROP PROTECTION
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO72 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO73Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214003/PHYSICS
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214005/MATHEMATICS I
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214008/CHEMISTRY I
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214009/CHEMISTRY II
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214006/MATHEMATICS II
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214109/CROP PROTECTION
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO73 - Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO74Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214003/PHYSICS
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214006/MATHEMATICS II
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214109/CROP PROTECTION
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO74 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO75Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214003/PHYSICS
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214005/MATHEMATICS I
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214008/CHEMISTRY I
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214009/CHEMISTRY II
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214006/MATHEMATICS II
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214109/CROP PROTECTION
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO75 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO76Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214003/PHYSICS
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214005/MATHEMATICS I
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214008/CHEMISTRY I
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214009/CHEMISTRY II
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214006/MATHEMATICS II
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214109/CROP PROTECTION
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO76 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO77Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214003/PHYSICS
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214005/MATHEMATICS I
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214008/CHEMISTRY I
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214009/CHEMISTRY II
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214006/MATHEMATICS II
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214109/CROP PROTECTION
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO77 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO78Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214003/PHYSICS
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214005/MATHEMATICS I
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214008/CHEMISTRY I
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214009/CHEMISTRY II
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214006/MATHEMATICS II
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214109/CROP PROTECTION
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO78 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO79Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214003/PHYSICS
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214005/MATHEMATICS I
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214008/CHEMISTRY I
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214009/CHEMISTRY II
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214006/MATHEMATICS II
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214109/CROP PROTECTION
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO79 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO80Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214003/PHYSICS
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214005/MATHEMATICS I
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214008/CHEMISTRY I
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214009/CHEMISTRY II
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214006/MATHEMATICS II
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214109/CROP PROTECTION
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO80 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes així com la seva diversitat.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO81Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214003/PHYSICS
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214005/MATHEMATICS I
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214008/CHEMISTRY I
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214009/CHEMISTRY II
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214006/MATHEMATICS II
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214107/PLANT SCIENCE
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214109/CROP PROTECTION
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO81 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO82Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214003/PHYSICS
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214005/MATHEMATICS I
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214008/CHEMISTRY I
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214009/CHEMISTRY II
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214006/MATHEMATICS II
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214109/CROP PROTECTION
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO82 - Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO83Distingeix els processos geològics i geomorfològics
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214003/PHYSICS
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214005/MATHEMATICS I
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214008/CHEMISTRY I
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214009/CHEMISTRY II
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214006/MATHEMATICS II
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214107/PLANT SCIENCE
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214109/CROP PROTECTION
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO83 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO84Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214003/PHYSICS
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214005/MATHEMATICS I
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214008/CHEMISTRY I
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214009/CHEMISTRY II
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214006/MATHEMATICS II
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214107/PLANT SCIENCE
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214109/CROP PROTECTION
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO84 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO85Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214003/PHYSICS
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214005/MATHEMATICS I
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214008/CHEMISTRY I
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214009/CHEMISTRY II
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214006/MATHEMATICS II
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214107/PLANT SCIENCE
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214109/CROP PROTECTION
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO85 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO86Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214003/PHYSICS
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214005/MATHEMATICS I
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214008/CHEMISTRY I
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214009/CHEMISTRY II
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214006/MATHEMATICS II
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214107/PLANT SCIENCE
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214109/CROP PROTECTION
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO86 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de l'agrometereología

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO87Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214003/PHYSICS
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214005/MATHEMATICS I
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214008/CHEMISTRY I
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214009/CHEMISTRY II
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214006/MATHEMATICS II
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214107/PLANT SCIENCE
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214109/CROP PROTECTION
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO87 - Entén la interacció dels factors edafoclimáticos i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO88Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214003/PHYSICS
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214005/MATHEMATICS I
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214008/CHEMISTRY I
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214009/CHEMISTRY II
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214006/MATHEMATICS II
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214109/CROP PROTECTION
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO88 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO89Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214003/PHYSICS
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214005/MATHEMATICS I
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214008/CHEMISTRY I
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214009/CHEMISTRY II
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214006/MATHEMATICS II
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214109/CROP PROTECTION
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO89 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
Organització i gestió d’empreses.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO90Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214003/PHYSICS
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214005/MATHEMATICS I
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214008/CHEMISTRY I
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214009/CHEMISTRY II
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214006/MATHEMATICS II
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214109/CROP PROTECTION
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO90 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i compren les seves necessitats estratègiques.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO91Aplica coneixements d’economia i organització industrial.
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214003/PHYSICS
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214005/MATHEMATICS I
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214008/CHEMISTRY I
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214009/CHEMISTRY II
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214006/MATHEMATICS II
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214109/CROP PROTECTION
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO91 - Aplica coneixements d’economia i organització industrial.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO92Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214003/PHYSICS
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214005/MATHEMATICS I
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214008/CHEMISTRY I
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214009/CHEMISTRY II
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214006/MATHEMATICS II
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214109/CROP PROTECTION
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO92 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO93Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214003/PHYSICS
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214005/MATHEMATICS I
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214008/CHEMISTRY I
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214009/CHEMISTRY II
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214006/MATHEMATICS II
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214109/CROP PROTECTION
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO93 - Aplica coneixements bàsics a la direcció d’empresa.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO94Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214003/PHYSICS
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214005/MATHEMATICS I
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214008/CHEMISTRY I
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214009/CHEMISTRY II
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214006/MATHEMATICS II
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214109/CROP PROTECTION
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO94 - Descriu el sistema empresarial en termes d’inputs, processos, productes, fluxos d’informació,
proveïdors, clients i entorn.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO95Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214003/PHYSICS
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214005/MATHEMATICS I
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214008/CHEMISTRY I
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214009/CHEMISTRY II
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214006/MATHEMATICS II
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214109/CROP PROTECTION
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO95 - Aprén i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO96Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214003/PHYSICS
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214005/MATHEMATICS I
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214008/CHEMISTRY I
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214009/CHEMISTRY II
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214006/MATHEMATICS II
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214109/CROP PROTECTION
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO96 - Entén el paper del professional de l’enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO97Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214003/PHYSICS
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214005/MATHEMATICS I
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214008/CHEMISTRY I
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214009/CHEMISTRY II
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214006/MATHEMATICS II
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214109/CROP PROTECTION
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO97 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l’empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de las
empreses.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO98Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214003/PHYSICS
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214005/MATHEMATICS I
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214008/CHEMISTRY I
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214009/CHEMISTRY II
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214006/MATHEMATICS II
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214107/PLANT SCIENCE
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214109/CROP PROTECTION
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO98 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l’electricitat i el magnetisme

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO99Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214003/PHYSICS
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214005/MATHEMATICS I
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214008/CHEMISTRY I
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214009/CHEMISTRY II
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214006/MATHEMATICS II
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214107/PLANT SCIENCE
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214109/CROP PROTECTION
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO99 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO100Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214003/PHYSICS
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214005/MATHEMATICS I
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214008/CHEMISTRY I
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214009/CHEMISTRY II
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214006/MATHEMATICS II
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214107/PLANT SCIENCE
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214109/CROP PROTECTION
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO100 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura , elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO101Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214003/PHYSICS
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214005/MATHEMATICS I
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214008/CHEMISTRY I
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214009/CHEMISTRY II
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214006/MATHEMATICS II
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214109/CROP PROTECTION
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO101 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la gestió i aprofitament de
residus.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO102Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214003/PHYSICS
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214005/MATHEMATICS I
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214008/CHEMISTRY I
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214009/CHEMISTRY II
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214006/MATHEMATICS II
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214107/PLANT SCIENCE
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214109/CROP PROTECTION
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO102 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO103Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214003/PHYSICS
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214005/MATHEMATICS I
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214008/CHEMISTRY I
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214009/CHEMISTRY II
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214006/MATHEMATICS II
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214109/CROP PROTECTION
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO103 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO104Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214003/PHYSICS
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214005/MATHEMATICS I
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214008/CHEMISTRY I
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214009/CHEMISTRY II
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214006/MATHEMATICS II
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214109/CROP PROTECTION
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO104 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització al càlcul i optimització del temps de processament.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO105Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214003/PHYSICS
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214005/MATHEMATICS I
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214008/CHEMISTRY I
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214009/CHEMISTRY II
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214006/MATHEMATICS II
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214107/PLANT SCIENCE
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214109/CROP PROTECTION
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO105 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari al càlcul i
optimització del temps d'escaldat/cocció de congelació i refrigeració d'aliments amb geometries

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO106Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214003/PHYSICS
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214005/MATHEMATICS I
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214008/CHEMISTRY I
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214009/CHEMISTRY II
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214006/MATHEMATICS II
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214109/CROP PROTECTION
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO106 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO107Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214003/PHYSICS
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214005/MATHEMATICS I
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214008/CHEMISTRY I
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214009/CHEMISTRY II
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214006/MATHEMATICS II
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214109/CROP PROTECTION
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO107 - Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de
la indústria agroalimentària. Automatització i control de processos. Enginyeria de les obres i
instal·lacions. Construccions agroindustrials.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO108Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214003/PHYSICS
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214005/MATHEMATICS I
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214008/CHEMISTRY I
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214009/CHEMISTRY II
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214006/MATHEMATICS II
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214109/CROP PROTECTION
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO108 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO109Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214003/PHYSICS
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214005/MATHEMATICS I
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214008/CHEMISTRY I
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214009/CHEMISTRY II
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214006/MATHEMATICS II
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214109/CROP PROTECTION
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO109 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO110Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214003/PHYSICS
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214005/MATHEMATICS I
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214008/CHEMISTRY I
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214009/CHEMISTRY II
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214006/MATHEMATICS II
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214109/CROP PROTECTION
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO110 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO111Coneix l'ordre de magnitud de les variables.
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214003/PHYSICS
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214005/MATHEMATICS I
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214008/CHEMISTRY I
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214009/CHEMISTRY II
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214006/MATHEMATICS II
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214109/CROP PROTECTION
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO111 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO112Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214003/PHYSICS
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214005/MATHEMATICS I
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214008/CHEMISTRY I
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214009/CHEMISTRY II
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214006/MATHEMATICS II
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214109/CROP PROTECTION
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO112 - Aplica els mètodes de càlcul per a cadascun dels mecanismes de transferència de calor.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO113Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214003/PHYSICS
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214005/MATHEMATICS I
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214008/CHEMISTRY I
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214009/CHEMISTRY II
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214006/MATHEMATICS II
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214109/CROP PROTECTION
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO113 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO114Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214003/PHYSICS
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214005/MATHEMATICS I
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214008/CHEMISTRY I
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214009/CHEMISTRY II
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214006/MATHEMATICS II
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214109/CROP PROTECTION
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO114 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO115Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214003/PHYSICS
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214005/MATHEMATICS I
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214008/CHEMISTRY I
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214009/CHEMISTRY II
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214006/MATHEMATICS II
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214010/ECONOMY AND INDUSTRIAL ORGANIZATION
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214011/EDAPHOLOGY AND CLIMATOLOGY
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214103/ELECTROTECHNICS
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214115/PROCESSING FOOD USING HEAT AND COLD
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214119/THERMAL ENGINEERING
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214123/MICROBIOLOGY OF FOOD
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214124/CHEMISTRY AND FOOD ANALYSIS
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214101/BIOTECHNOLOGY OF THE FOOD INDUSTRIES
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214102/CARTOGRAPHY AND TOPOGRAPHY
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214104/RESISTANCE OF MATERIALS AND STRUCTURE CALCULATION
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214105/CONTROL AND INSTRUMENTATION
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214107/PLANT SCIENCE
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214108/TECHNOLOGICAL BASIS OF ANIMAL PRODUCTION
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214109/CROP PROTECTION
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214114/FOOD PROCESS ENGINEERING I
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214120/THERMAL MACHINES AND ENGINES
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214121/LABORATORY OF UNITARY OPERATIONS
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214125/QUALITY IN FOOD PROCESSES
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214126/QUALITY MANAGEMENT IN THE FOOD INDUSTRY
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214203/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS I
    LO115 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20214206/STUDIES IN THE FRAMEWORK OF MOBILITY AGREEMENTS II
 LO116Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.
    LO116 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO116 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO116 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214003/PHYSICS
    LO116 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO116 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214005/MATHEMATICS I
    LO116 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214008/CHEMISTRY I
    LO116 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214009/CHEMISTRY II
    LO116 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214110/FLUID MECHANICS ENGINEERING
    LO116 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
    LO116 - Aprèn a manejar el diagrama psicométric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20214006/MAT