2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Mecànica (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224010 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ Primer
Formació bàsica 6
20224001 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I Primer
Formació bàsica 6
20224004 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I Primer
Formació bàsica 6
20224006 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I Primer
Formació bàsica 6
20224009 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA Primer
Formació bàsica 6
20224002 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II Segon
Formació bàsica 6
20224005 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II Segon
Formació bàsica 6
20224007 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II Segon
Formació bàsica 6
20224003 MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA Segon
Formació bàsica 6
20224125 PROJECTE INTEGRADOR I Segon
Obligatòria 6