2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria Mecànica (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224010 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ Primer
Formació bàsica 6
20224001 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I Primer
Formació bàsica 6
20224004 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I Primer
Formació bàsica 6
20224006 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I Primer
Formació bàsica 6
20224009 FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA Primer
Formació bàsica 6
20224002 EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II Segon
Formació bàsica 6
20224005 FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II Segon
Formació bàsica 6
20224007 FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II Segon
Formació bàsica 6
20224003 MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA Segon
Formació bàsica 6
20224125 PROJECTE INTEGRADOR I Únic segon quad.
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224112 CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS Primer
Obligatòria 6
20224106 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I Primer
Obligatòria 6
20224108 ENGINYERIA TÈRMICA I Primer
Obligatòria 6
20224103 MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I Primer
Obligatòria 6
20224008 MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA Primer
Formació bàsica 6
20224107 ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II Segon
Obligatòria 6
20224109 ENGINYERIA TÈRMICA II Segon
Obligatòria 6
20224104 MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II Segon
Obligatòria 6
20224105 LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS Únic segon quad.
Obligatòria 3
20224102 LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES Únic segon quad.
Obligatòria 3
20224126 PROJECTE INTEGRADOR II Únic segon quad.
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224110 CALOR I FRED INDUSTRIAL Primer
Obligatòria 3
20224114 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA Primer
Obligatòria 6
20224120 FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA Primer
Obligatòria 6
20224116 TECNOLOGIA MECÀNICA Primer
Obligatòria 3
20224118 TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES Primer
Obligatòria 6
20224101 DIRECCIÓ D'OPERACIONS Segon
Obligatòria 3
20224122 DISSENY DE MÀQUINES Segon
Obligatòria 6
20224121 FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA Segon
Obligatòria 6
20224113 HIDRÀULICA Segon
Obligatòria 6
20224111 LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES Únic primer quad.
Obligatòria 3
20224117 LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA Únic primer quad.
Obligatòria 3
20224115 LABORATORI D'HIDRÀULICA Únic segon quad.
Obligatòria 3
20224127 PROJECTE INTEGRADOR III Únic segon quad.
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224119 CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL Primer
Obligatòria 3
20224123 DINÀMICA DE SISTEMES MECÀNICS Primer
Obligatòria 6
20224128 OFICINA TÈCNICA Primer
Obligatòria 6
20224129 ANGLÈS TÈCNIC Segon
Obligatòria 3
20224301 TREBALL DE FI DE GRAU Segon
Treball fi de grau 12
20224124 LABORATORI D'ASSAIG DE MÀQUINES Únic primer quad.
Obligatòria 3
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20224209 DISSENY DE RECIPIENTS A PRESSIÓ Primer
Optativa 3
20224214 HISTÒRIA DE L'ENGINYERIA Primer
Segon
Optativa 6
20224207 MAQUINÀRIA I MANTENIMENT Primer
Optativa 3
20224212 TOPOGRAFIA Primer
Optativa 3
20224211 TRIBOLOGIA I LUBRICACIÓ Primer
Optativa 3
20224213 CÀLCUL AVANÇAT D'ESTRUCTURES Segon
Optativa 3
20224210 DISSENY DE GRUPS MECÀNICS Segon
Optativa 3
20224215 ENGINYERIA DE POLÍMERS Segon
Optativa 3
20224208 MANTENIMENT INDUSTRIAL Segon
Optativa 3
20224202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Anual
Optativa 3
20224206 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II Anual
Optativa 3
20224501 PRÀCTIQUES EXTERNES Únic segon quad.
Pràctiques Externes optatives 12