2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
2
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
2
0
2
2
4
0
0
2
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
2
0
2
2
4
0
0
3
MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
2
0
2
2
4
0
0
4
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
2
0
2
2
4
0
0
5
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
2
0
2
2
4
0
0
6
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
2
0
2
2
4
0
0
7
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
2
0
2
2
4
0
0
9
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
2
0
2
2
4
0
1
0
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
2
0
2
2
4
1
2
5
PROJECTE INTEGRADOR I
2
0
2
2
4
0
0
8
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
2
0
2
2
4
1
0
2
LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
2
0
2
2
4
1
0
3
MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
2
0
2
2
4
1
0
4
MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
2
0
2
2
4
1
0
5
LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
2
0
2
2
4
1
0
6
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
2
0
2
2
4
1
0
7
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
2
0
2
2
4
1
0
8
ENGINYERIA TÈRMICA I
2
0
2
2
4
1
0
9
ENGINYERIA TÈRMICA II
2
0
2
2
4
1
1
2
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
2
0
2
2
4
1
2
6
PROJECTE INTEGRADOR II
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
RA1Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA6Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA7Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA8Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA9Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA10Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA11Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA12Aplica els principis de la resistència de materials.
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA13Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA14Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Gestiona la creació de prototipus
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A1.4Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat (G8)
RA1Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A1.6Projectar elements de màquines i estructures basant-se en els mètodes de càlcul, els materials,
la funcionalitat i els condicionants de fabricació
RA1Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A1.9Projectar màquines tèrmiques i sistemes d'intercanvi de calor
RA1Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A1.10Dissenyar, optimitzar i racionalitzar processos productius
RA1Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A2.1Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat (G6)
RA1Dissenya elements estructurals segons codis adequats.
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A2.3Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria
industrial, especialitat en mecànica, que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements
adquirits segons el que estableix l'apartat 5 d'aquesta ordre, la construcció, reforma, reparació,
conservació, demolició, fabricació, instal•lació, muntatge o explotació d’estructures,
equips mecànics, instal•lacions energètiques, instal•lacions elèctriques i electròniques,
instal•lacions i plantes industrials, i processos de fabricació i automatització (G1)
RA1
    RA1 -

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 -

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 -

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 -

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 -

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 -

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 -

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 -

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 -

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 -

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 -

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 -

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 -

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 -

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 -

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 -

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 -

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 -

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 -

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 -

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 -

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A2.5Utilitzar eines informatitzades per al desenvolupament eficient de la tasca professional
RA1Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A3.1Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial,
càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorísmica numèrica, estadística i optimització (FB1)
RA1Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A3.2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de l'enginyeria (FB2)
RA1Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Compren la teoria de la mecànica newtoniana.
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA6Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA7Relaciona els Camps elèctric i magnètic.
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA8Coneix els principis de la teoria d’ones
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA9Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A3.3Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria (FB3)
RA1Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Compren els entorns de bases de dades relacionals.
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA6Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA7Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA8Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA9Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA10Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A3.4Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general,
química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria (FB4)
RA1Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA6Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA7Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A3.5Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador (FB5)
RA1Coneix els organismes de normalització i els seus productes
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Domina els sistemes CAD 2D i 3D.
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A3.6Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Organització i gestió d'empreses (FB6)
RA1Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA6Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A4.1Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seva
aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria (RI1)
RA1Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA6Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Identifica el tipus de convenció i calcula el coeficient de convecció mitjançant correlacions.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A4.3Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació
entre la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials (RI3)
RA1Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Prediu l'estructura del material i el seu comportament a partir de la composició dels aliatges
metàl·lics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Estableix relacions entre les propietats dels materials i l'estructura que presenten.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Selecciona els materials més adequats per a cada aplicació i l'estat en què s'han d'utilitzar.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix els tractaments als quals pot sotmetre's un material per modificar el seu comportament.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A4.7Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes (RI7)
RA1Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Reconeix i identifica les condicions d'equilibri d'un sòlid o conjunt de sòlids en el plànol i en
l'espai

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Compren i utilitza els diferents mètodes d'anàlisi Cinemàtica i ho aplica a un mecanisme pla

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Sap utilitzar programes de simulació de la cinemàtica i dinàmica de mecanismes així com
comprendre els resultats obtinguts

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica l'equilibri dinàmic a l'estudi d'un sistema d'un grau de llibertat

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Compren i aplica la reducció de paràmetres dinàmics en sistemes d'un grau de llibertat

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA6Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament els principis del càlcul per a sistemes vibratoris d'un grau de llibertat

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA7Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Coneix les diferents tècniques de mesurament de vibracions, sorolls, i desequilibris en màquines i
sap interpretar els mesuraments obtinguts amb aquests aparells

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA8Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Calcula correctament els paràmetres intrínsecs d'una roda dentada

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA9Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA9 - Dissenya mecanismes de lleves mitjançant programes informàtics

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A4.8Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials (RI8)
RA1Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Realitza l'anàlisi del sòlid mecànic segons les hipòtesis d'elasticitat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Determina tensions i deformacions en camp elàstic generades en un sòlid com a conseqüència de
les solicitacions exteriors.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A4.10Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat (RI10)
RA1Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Pren consciència de la importància de la selecció del material, del disseny i del reciclat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A5.1Coneixements i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica (M1)
RA1Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Genera la documentació gràfica que permet la construcció d'un prototipus

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
A5.4Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al
comportament de sòlids reals (M4)
RA1Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Identifica i analitza les solicitacions i estats tensionals als quals estan sotmesos les estructures
i els sistemes mecànics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Analitza i calcula elements estructurals segons criteris de rigidesa i resistència.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Caracteritza i analitza materials estructurals mitjançant assajos destructius i no-destructius.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Determina les tensions i deformacions generades en un sòlid mitjançant tècniques
extensométriques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Analitza l'estat tensional i de deformació mitjançant mètodes numèrics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B1.1Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i
de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria
industrial, especialitat en mecànica
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant, amb un llenguatge apropiat a la
situació

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B1.2Adaptar-se a un entorn canviant
RA1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el desenvolupament dels estudis

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B1.3Desenvolupar la feina de forma efectiva i resistir a l'adversitat
RA1Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aconseguir el funcionament previst per al prototipus dissenyat i construit

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B1.4Resoldre els conflictes de manera constructiva
RA1Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B2.1Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i
organitzacions
RA1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Identifica possibles riscos inherents al projecte
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Estableix objectius clars pel projecte
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Estableix objectius clars pel projecte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B2.2Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes d'enginyeria descrits en
l'epígraf anterior
RA4Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA15Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA15 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment
RA1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat;

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus
RA1Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Participa activament en la distribució de les responsabilitats i les tasques en funció de les
potencialitats de cada membre de l’ equip

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B2.5Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius
RA1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Proposa al grup metes adequades i clarament definides
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Proposa al grup metes adequades i clarament definides

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B2.6Motivar i transmetre entusiasme als altres
RA1Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar a l’equip en la consecució dels objectius.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B3.1Capacitat de treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
RA1Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’
equip

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B3.2Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la
participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
RA1Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B3.3Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida
RA3Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA11Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA11 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B4.1Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments
RA1Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies de resoldre problemes i trobar solucions.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B4.2Mostrar compromís amb una actitud d'aprenentatge continu
RA1Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Adopta autònomament les estratègies d’aprenentatge en cada situació

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Estableix els seus propis objectius d’aprenentatge

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B4.3Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa
RA6Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA16En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA16 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B4.4Coneixement en matèries bàsiques i tecnològiques que capaciti per a l'aprenentatge de nous
mètodes i teories, i doti de versatilitat per adaptar-se a noves situacions
RA1Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Fa aportacions significatives o certes innovacions
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B5.1Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador
RA8Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA10Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA10 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA11Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA11 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA16Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA16 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B5.2Assumir posicions emprenedores
RA1Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Mostra un criteri correcte per a decisions de manera encertada basant-se en dades i informació
objectiva disponible, en un entorn de relativa incertesa

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
B5.3Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, creativitat, raonament crític i
de comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses en el camp de l'enginyeria
industrial, especialitat en mecànica (G4)
RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’un problema

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA15Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA15 - Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA16Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA16 - Té la capacitat de dirigir el procés de presa de decisions de manera participativa

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA17Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA17 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i experimenta
amb procediments nous

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA18Analitza riscos i beneficis de la innovació
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA18 - Analitza riscos i beneficis de la innovació

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
C1.1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
C1.2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
C1.3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
C1.4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 -