2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
2
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
2
0
2
2
4
0
0
2
EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
2
0
2
2
4
0
0
3
MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
2
0
2
2
4
0
0
4
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
2
0
2
2
4
0
0
5
FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
2
0
2
2
4
0
0
6
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
2
0
2
2
4
0
0
7
FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
2
0
2
2
4
0
0
9
FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
2
0
2
2
4
0
1
0
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
2
0
2
2
4
1
2
5
PROJECTE INTEGRADOR I
2
0
2
2
4
0
0
8
MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
2
0
2
2
4
1
0
2
LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
2
0
2
2
4
1
0
3
MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
2
0
2
2
4
1
0
4
MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
2
0
2
2
4
1
0
5
LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
2
0
2
2
4
1
0
6
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
2
0
2
2
4
1
0
7
ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
2
0
2
2
4
1
0
8
ENGINYERIA TÈRMICA I
2
0
2
2
4
1
0
9
ENGINYERIA TÈRMICA II
2
0
2
2
4
1
1
2
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
2
0
2
2
4
1
2
6
PROJECTE INTEGRADOR II
2
0
2
2
4
1
0
1
DIRECCIÓ D'OPERACIONS
2
0
2
2
4
1
1
0
CALOR I FRED INDUSTRIAL
2
0
2
2
4
1
1
1
LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
2
0
2
2
4
1
1
3
HIDRÀULICA
2
0
2
2
4
1
1
4
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
2
0
2
2
4
1
1
5
LABORATORI D'HIDRÀULICA
2
0
2
2
4
1
1
6
TECNOLOGIA MECÀNICA
2
0
2
2
4
1
1
7
LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
2
0
2
2
4
1
1
8
TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
2
0
2
2
4
1
2
0
FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
2
0
2
2
4
1
2
1
FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
2
0
2
2
4
1
2
2
DISSENY DE MÀQUINES
2
0
2
2
4
1
2
7
PROJECTE INTEGRADOR III
2
0
2
2
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
2
0
2
2
4
2
0
6
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria
RA1Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme per a la resolució de problemes propis de la enginyeria.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica la programació dels ordenadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics
a la enginyeria.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplica correctament els principis de coneixements bàsics de la química general, química orgànica
i inorgànica en la enginyeria.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA5Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224113/HIDRÀULICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplica correctament la visió espacial i les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA6Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224113/HIDRÀULICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Aplica correctament el concepte d’empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com els
principis d’organització i gestió d’empreses.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA7Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224113/HIDRÀULICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Avalua els aspectes econòmics del desenvolupament del producte

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA8Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224113/HIDRÀULICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplica els principis de teoria de màquines i mecanismes.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA9Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224113/HIDRÀULICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Aplica correctament els principis de la termodinàmica i de la transmissió de calor a la resolució
de problemes d'enginyeria.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA10Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224113/HIDRÀULICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Aplica els fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Compren la relació entre la
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA11Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224113/HIDRÀULICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA11 - Aplica les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA12Aplica els principis de la resistència de materials.
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224113/HIDRÀULICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA12 - Aplica els principis de la resistència de materials.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA13Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224113/HIDRÀULICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA13 - Aplica els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA14Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224113/HIDRÀULICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA14 - Defineix la tipologia d'una estructura per a una aplicació estructural

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA15Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224113/HIDRÀULICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA15 - Aplica de forma pràctica les tècniques d'organització d'empreses

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA16Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224113/HIDRÀULICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA16 - Aplica correctament els principis de l'enginyeria tèrmica.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA17Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224113/HIDRÀULICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA17 - Coneix els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de
problemes en el camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA18Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224113/HIDRÀULICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA18 - Aplica els fonaments dels sistemes i màquines fluidomecàniques.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA19Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224113/HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA19 - Coneix i utilitza els principis de la teoria de circuits i màquines elèctriques.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA20Coneix els fonaments de l'electrònica.
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224113/HIDRÀULICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA20 - Coneix els fonaments de l'electrònica.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA21Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224113/HIDRÀULICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA21 - Coneix els fonaments d'automatismes i mètodes de control.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA22Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224113/HIDRÀULICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA22 - Aplica els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA23Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224113/HIDRÀULICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA23 - Coneix els principis dels sistemes de producció i fabricació.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA24Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224113/HIDRÀULICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA24 - Aplica les tecnologies mediambientals i valora la sostenibilitat.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA25Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224113/HIDRÀULICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA25 - Aplica l'enginyeria de materials als processos de fabricació.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA26Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224113/HIDRÀULICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA26 - Conex i sap aplicar els principis de disseny per a la fabricació i disseny per al muntatge.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA27Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224113/HIDRÀULICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA27 - Calcula i dissenya estructures i construccions industrials.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA28Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224113/HIDRÀULICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA28 - Aplica les tècniques d'enginyeria gràfica.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA29Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224113/HIDRÀULICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA29 - Calcula, dissenya i fa assaigs de màquines.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup en el laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Gestiona la creació de prototipus
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Gestiona la creació de prototipus

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix les tècniques de disseny d'experiments i anàlisis multivariant

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes mecànics

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA5Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224113/HIDRÀULICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Aplica les tècniques experimentals als sòlids estructurals

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA6Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224113/HIDRÀULICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, la realitza, la interpreta i valora els resultats de manera
crítica. Planifica racionalment l'execució d'una sèrie de tasques a dur a terme en grup i en un
temps limitat. Treballa en equip amb plena responsabilitat individual. Treballa seguint sempre les
normes de seguretat.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA7Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224113/HIDRÀULICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Aplica les tècniques experimentals als sistemes de fluids.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA8Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224113/HIDRÀULICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aplica les tècniques experimentals als processos de fabricació.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A1.3Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques (G7)
RA1Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Pren consciència de la problemàtica ambiental generada pels refrigerants.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Valora les implicacions mediambientals i ergonòmiques dels processos productius.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Conex i sap aplicar els principis de seguretat en màquines (Risck Assestment).

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A1.4Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat (G8)
RA1Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció, recepció i control dels materials

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Aplica els criteris de qualitat a la selecció i operació de sistemes de refrigeració industrial.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica els criteris de qualitat en la recepció de materials i el control de processos de
fabricació.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A1.6Projectar elements de màquines i estructures basant-se en els mètodes de càlcul, els materials,
la funcionalitat i els condicionants de fabricació
RA1Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplica els conceptes de síntesi i anàlisi estructural al projecte d'un conjunt d'elements
resistents

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix i selecciona els materials per als elements constructius.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Dimensiona elements de màquines sobre la base de criteris resistents i de funcionalitat,
mitjançant tècniques manuals i programes informàtics específics.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A1.8Projectar i gestionar el manteniment de transport de fluids, sistemes oleohidràulics i pneumàtics
RA1Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix el funcionament i paràmetres d'una instal•lació pneumàtica i oleohidràulica.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A1.9Projectar màquines tèrmiques i sistemes d'intercanvi de calor
RA1Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplica els coneixements de transferència de calor en el càlcul i disseny de bescanviadors.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Comprèn el funcionament d'un cicle de refrigeració per compressió mecànica de vapor i l'efecte
de les condicions d'operació sobre el rendiment d'un cicle de refrigeració.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica els condicionants de fabricació al projecte d'elements i grups mecànics.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A1.10Dissenyar, optimitzar i racionalitzar processos productius
RA1Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Sap incorporar els condicionants ergonòmics al projecte mecànic

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Realitza l'anàlisi del mode d'errors (AMFE) de Projecte

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix els instruments per a la direcció d'operacions tant a nivell estratègic com a tàctic.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplica els coneixements de tecnologia mecànica al disseny de sistemes de fabricació.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A2.1Capacitat per al maneig d'especificacions, reglaments i normes de compliment obligat (G6)
RA1Dissenya elements estructurals segons codis adequats.
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Dissenya elements estructurals segons codis adequats.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Capacitat per al disseny d'estructures segons criteris normalitzats.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix i aplica els reglaments de seguretat en màquines.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A2.3Capacitat per a la redacció, signatura i desenvolupament de projectes en l'àmbit de l'enginyeria
industrial, especialitat en mecànica, que tinguin per objecte, d'acord amb els coneixements
adquirits segons el que estableix l'apartat 5 d'aquesta ordre, la construcció, reforma, reparació,
conservació, demolició, fabricació, instal•lació, muntatge o explotació d’estructures,
equips mecànics, instal•lacions energètiques, instal•lacions elèctriques i electròniques,
instal•lacions i plantes industrials, i processos de fabricació i automatització (G1)
RA1
    RA1 -

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 -

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 -

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 -

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 -

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 -

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 -

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 -

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 -

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 -

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 -

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 -

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 -

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 -

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 -

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 -

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 -

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 -

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 -

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 -

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 -

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 -

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 -

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 -

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 -

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 -

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 -

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 -

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 -

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 -

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 -

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 -

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 -

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 -

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 -

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 -

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A2.5Utilitzar eines informatitzades per al desenvolupament eficient de la tasca professional
RA1Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Aplica les noves tecnologies en l'elaboració i gestió de projectes

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Utilitza programes de càlcul d'estructures i elements finits.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A3.1Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial,
càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorísmica numèrica, estadística i optimització (FB1)
RA1Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Adquireix la capacitat d’utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelat i
resolució de situacions relacionades amb l’enginyeria. Les tècniques estudiades son les
relacionades amb l’àlgebra lineal i l’anàlisi univariant i multivariant.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Compren el concepte i adquireix les tècniques analítiques i numèriques més habituals
relacionades amb la resolució d’equacions diferencials i les aplica a models matemàtics
relacionats amb l’enginyeria

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a un anàlisis eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Coneix els mètodes més freqüents d’optimització i saber utilitzar-los en la resolució de
problemes de l’àmbit de l’enginyeria

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A3.2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de l'enginyeria (FB2)
RA1Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Compren la teoria de la mecànica newtoniana.
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Compren la teoria de la mecànica newtoniana.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
del sòlid rígid.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Enuncia la Primera i la Segona llei de la Termodinàmica i explica les seves implicacions físiques

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224113/HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA6Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224113/HIDRÀULICA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Resol problemes de circuïts en corrent continua i alterna

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA7Relaciona els Camps elèctric i magnètic.
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224113/HIDRÀULICA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Relaciona els Camps elèctric i magnètic.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA8Coneix els principis de la teoria d’ones
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224113/HIDRÀULICA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Coneix els principis de la teoria d’ones

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA9Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224113/HIDRÀULICA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Identifica els fonaments teòrics aplicats a la resolució de problemes.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A3.3Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria (FB3)
RA1Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del hardware i el software

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Enten el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Compren els entorns de bases de dades relacionals.
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Compren els entorns de bases de dades relacionals.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - S'introdueix en el món de les xarxes d’ordenadors

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA5Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224113/HIDRÀULICA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Analitza un problema i dissenya un algoritme que el resolgui.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA6Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224113/HIDRÀULICA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Enten i aplica les diferents estructures de control algorítmiques.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA7Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224113/HIDRÀULICA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Treballa amb fitxers capaços d’emmagatzemar gran quantitat de dades.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA8Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224113/HIDRÀULICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA9Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224113/HIDRÀULICA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA9 - Representa dades de forma gràfica i les manipula de forma eficaç.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA10Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224113/HIDRÀULICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d’equacions lineals i no
lineals

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A3.4Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general,
química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria (FB4)
RA1Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la Taula periòdica.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Prediu els productes d’una reacció redox inorgànica.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA5Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224113/HIDRÀULICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA6Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224113/HIDRÀULICA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Explica les propietats i les interaccions físico-químiques de la matèria en base als models
atòmics i d’enllaç químic.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA7Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224113/HIDRÀULICA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA7 - Relaciona l’estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A3.5Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador (FB5)
RA1Coneix els organismes de normalització i els seus productes
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix els organismes de normalització i els seus productes

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Interpreta i utilitza plànols i catàlegs tècnics.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Realitza conjunts i especejaments de mecanismes i productes

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Domina els sistemes CAD 2D i 3D.
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Domina els sistemes CAD 2D i 3D.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A3.6Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Organització i gestió d'empreses (FB6)
RA1Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Utilitza les eines conceptuals bàsiques per a comprendre el món de les organitzacions
empresarials i les seves necessitats estratègiques.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Conèix els principis econòmics bàsics i analitza el context socioeconòmic de les organitzacions
empresarials.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Aplica el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA5Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224113/HIDRÀULICA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA5 - Enten el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA6Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224113/HIDRÀULICA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA6 - Realitza l'anàlisi de la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
A4.1Coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seva
aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria (RI1)
RA1Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224113/HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA1 - Coneix i interpreta els principis bàsics de la termodinàmica tècnica.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA2Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224113/HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA2 - Coneix els cicles tèrmics de les Màquines Tèrmiques Directes (MTD), així com els principis
termodinàmics que les regeixen.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA3Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224113/HIDRÀULICA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA3 - Utilitza els principis bàsics de la termodinàmica tècnica per solucionar els problemes de les
MTD.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA4Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224106/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224107/ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224108/ENGINYERIA TÈRMICA I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224109/ENGINYERIA TÈRMICA II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224112/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DE MATERIALS
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224126/PROJECTE INTEGRADOR II
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224101/DIRECCIÓ D'OPERACIONS
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224110/CALOR I FRED INDUSTRIAL
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224111/LABORATORI DE MÀQUINES TÈRMIQUES
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224113/HIDRÀULICA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224114/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224115/LABORATORI D'HIDRÀULICA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224116/TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224117/LABORATORI DE TECNOLOGIA MECÀNICA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224118/TEORIA I DISSENY D'ESTRUCTURES
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224120/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELÈCTRICA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224121/FONAMENTS DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA I AUTOMÀTICA
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224122/DISSENY DE MÀQUINES
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224127/PROJECTE INTEGRADOR III
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224202/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I
    RA4 - Reconeix les diferents formes de transferència de calor i els casos en els quals cadascuna d'elles
és rellevant.

20224206/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT II
 RA5Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224001/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224002/EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR II
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224003/MÈTODES NUMÈRICS I PROGRAMACIÓ ALGORÍTMICA
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224004/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224005/FONAMENTS FÍSICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224006/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224007/FONAMENTS MATEMÀTICS DE L'ENGINYERIA II
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224009/FONAMENTS QUÍMICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224010/ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224125/PROJECTE INTEGRADOR I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224008/MÈTODES ESTADÍSTICS DE L'ENGINYERIA
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224102/LABORATORI DE MÀQUINES I MECANISMES
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224103/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES I
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224104/MECÀNICA I TEORIA DE MECANISMES II
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral·lel.

20224105/LABORATORI D'ELASTICITAT I RESISTÈNCIA DE MATERIALS
    RA5 - Resol problemes de transferència de calor en els quals hi ha implicats mecanismes actuant en sèrie
i/o paral