2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (2017)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20234001 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
20234003 FÍSICA 1Q
Formació bàsica 6
20234008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20234002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 2Q
Formació bàsica 6
20234004 FISICOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
20234007 FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
20234009 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
20234116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS AN
Obligatòria 9
20234005 MATEMÀTIQUES I AN
Formació bàsica 9