2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (2017)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20234001 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
20234003 FÍSICA 1Q
Formació bàsica 6
20234008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20234002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS Jul., Set.
Formació bàsica 6
20234004 FISICOQUÍMICA Jul., Set.
Formació bàsica 6
20234116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS Jul., Set.
Obligatòria 9
20234007 FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA Jul., Set.
Formació bàsica 6
20234005 MATEMÀTIQUES I Jul., Set.
Formació bàsica 9
20234009 QUÍMICA II Jul., Set.
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20234011 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
20234119 ENGINYERIA TÈRMICA 1Q
Obligatòria 6
20234006 MATEMÀTIQUES II 1Q
Formació bàsica 6
20234127 CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ Jul., Set.
Obligatòria 6
20234010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Jul., Set.
Formació bàsica 6
20234110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA Jul., Set.
Obligatòria 6
20234115 FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS Jul., Set.
Obligatòria 9
20234123 FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS Jul., Set.
Obligatòria 6
20234124 QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS Jul., Set.
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20234101 BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 1Q
Obligatòria 3
20234105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20234114 DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20234112 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS 1Q
Obligatòria 3
20234108 BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL Jul., Set.
Obligatòria 3
20234103 ELECTROTÈCNIA Jul., Set.
Obligatòria 6
20234118 ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS Jul., Set.
Obligatòria 3
20234121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES Jul., Set.
Obligatòria 6
20234126 MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS Jul., Set.
Obligatòria 3
20234104 RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES Jul., Set.
Obligatòria 6
20234125 SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES Jul., Set.
Obligatòria 9
20234111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Jul., Set.
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20234401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20234206 ENGINYERIA DE BIOSISTEMES 1Q
Optativa 6
20234210 EINES PER EMPRENDRE 2Q
Optativa 6