2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
3
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA
2
0
2
3
4
0
0
2
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
3
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
2
3
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
2
3
4
0
0
5
MATEMÀTIQUES I
2
0
2
3
4
0
0
7
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
2
0
2
3
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
2
3
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
2
3
4
1
1
6
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria.
RA1Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA7Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A2.1Utilitzar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
RA1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A2.2Capacitat per prendre decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups
multidisciplinaris.
RA1Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A2.5Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i
estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les
accions esmentades en l'Ordre CIN/323/2009.
RA1Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A3.1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul
diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorítmica numèrica, estadística i optimització.
RA1Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A3.2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per resoldre problemes propis
de l'enginyeria.
RA1Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA7Reconeix les característiques elàstiques d'un material.
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA8Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA10Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA11Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA12Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234003/FÍSICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234003/FÍSICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234008/QUÍMICA I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234009/QUÍMICA II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234003/FÍSICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234008/QUÍMICA I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234009/QUÍMICA II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A3.3Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
RA1Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234003/FÍSICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA7Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA8Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA9Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA10Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A3.4Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general,
química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
RA1Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA7Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA8Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA9Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA10Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA11Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA12Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA13Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234003/FÍSICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A3.5Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
RA1Coneix la normativa vigent.
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Coneix i aplica els mètodes operatius.
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Aplica la normalització en peces industrials.
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA7Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA8Aplica els programes de DAO.
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A3.7Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
RA1Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA7Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA8Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
A5.1Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'enginyeria i tecnologia de
bioprocessos aplicats als aliments, que inclou l'enginyeria i tecnologia dels aliments, l'enginyeria
i lesoperacions bàsiques d'aliments, així com la tecnologia d'aliments.
RA1Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B1.1Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234003/FÍSICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234003/FÍSICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Usa un llenguatge apropiat a la situació.
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B1.2Adaptar-se a condicions canviants.
RA1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B1.3Desenvolupar el treball de forma efectiva i resistir l'adversitat.
RA1Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B1.4Utilitzar informació en llengua estrangera (preferentment anglès) de manera eficaç.
RA1Segueix assignatures amb continguts en anglès.
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B1.5Usar eficientment les TIC per gestionar la informació i el coneixement.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.1Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies
del seu àmbit professional.
RA1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Identifica possibles riscos inherents al projecte.
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.2Dirigir projectes tècnics o professionals propis del seu àmbit professional.
RA1Estableix objectius clars pel projecte.
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment.
RA1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus.
RA1Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Avalua el funcionament de l'equip.
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.5Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius.
RA1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.6Establir i mantenir relacions productives amb companys d'equip i clients a través de guanyar-se’n
confiança i respecte.
RA1Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234003/FÍSICA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B2.7Relacionar-se amb clients interns o externs per identificar-ne les necessitats.
RA1Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B3.1Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals.
RA1Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B3.2Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la
participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
RA1S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234003/FÍSICA
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234003/FÍSICA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B3.3Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i iniciativa.
RA1Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Accepta i compleix les normes de l'equip.
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    RA4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234003/FÍSICA
    RA4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B3.4Resoldre els conflictes de manera constructiva.
RA1Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.
    RA2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B4.1Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments.
RA1Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B4.2Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la
universitat.
RA1Identifica necessitats de formació.
    RA1 - Identifica necessitats de formació.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Identifica necessitats de formació.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica necessitats de formació.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica necessitats de formació.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica necessitats de formació.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B4.3Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa.
RA1S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".
    RA1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234003/FÍSICA
    RA1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.
    RA2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234003/FÍSICA
    RA2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B4.4Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous
mètodes i teories, i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
RA1Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.

    RA1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234003/FÍSICA
    RA1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Fa aportacions significatives o certes innovacions.
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B5.1Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador.
RA1Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.
    RA2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.
    RA4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B5.2Assumir posicions emprenedores.
RA1Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.
    RA1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Analitza riscos i beneficis de la innovació.
    RA2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B5.3Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora dins del seu àmbit professional.
RA1Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.
    RA2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Elabora una estratègia per a resoldre el problema.
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.
    RA5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B6.1Presentar un comportament ètic amb els membres de la comunitat universitària i la societat en
general.
RA1No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.
    RA1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234003/FÍSICA
    RA1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.
    RA2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
B6.2Aplicar els principis de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
RA1Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.
    RA1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.
    RA2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.
    RA3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.
    RA4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20234003/FÍSICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20234003/FÍSICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20234003/FÍSICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20234003/FÍSICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20234003/FÍSICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20234003/FÍSICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20234003/FÍSICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20234003/FÍSICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20234003/FÍSICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20234003/FÍSICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20234003/FÍSICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20234003/FÍSICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20234003/FÍSICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20234003/FÍSICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20234003/FÍSICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20234003/FÍSICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20234003/FÍSICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20234003/FÍSICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20234003/FÍSICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20234003/FÍSICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20234003/FÍSICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20234003/FÍSICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20234003/FÍSICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20234003/FÍSICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20234003/FÍSICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Identifica necessitats de formació

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20234003/FÍSICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20234003/FÍSICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20234003/FÍSICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS