2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
First Year
Competence/
Learning outcomes
2
0
2
3
4
0
0
1
GRAPHIC EXPRESSION
2
0
2
3
4
0
0
2
COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
2
0
2
3
4
0
0
3
PHYSICS
2
0
2
3
4
0
0
4
PHYSICAL CHEMISTRY
2
0
2
3
4
0
0
5
MATHEMATICS I
2
0
2
3
4
0
0
7
FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
2
0
2
3
4
0
0
8
CHEMISTRY I
2
0
2
3
4
0
0
9
CHEMISTRY II
2
0
2
3
4
1
1
6
FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria.
LO1Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO7Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
LO1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A2.1Utilitzar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
LO1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A2.2Capacitat per prendre decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups
multidisciplinaris.
LO1Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A2.5Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i
estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les
accions esmentades en l'Ordre CIN/323/2009.
LO1Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A3.1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul
diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorítmica numèrica, estadística i optimització.
LO1Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A3.2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per resoldre problemes propis
de l'enginyeria.
LO1Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO7Reconeix les característiques elàstiques d'un material.
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO8Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234003/PHYSICS
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234005/MATHEMATICS I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234008/CHEMISTRY I
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234009/CHEMISTRY II
    LO9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO10Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234003/PHYSICS
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO11Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234003/PHYSICS
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234005/MATHEMATICS I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234008/CHEMISTRY I
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234009/CHEMISTRY II
    LO11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO12Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234003/PHYSICS
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234005/MATHEMATICS I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234008/CHEMISTRY I
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234009/CHEMISTRY II
    LO12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234003/PHYSICS
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234003/PHYSICS
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234005/MATHEMATICS I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234008/CHEMISTRY I
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234009/CHEMISTRY II
    LO14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234003/PHYSICS
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A3.3Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
LO1Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234003/PHYSICS
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO7Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO8Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO9Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234003/PHYSICS
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234005/MATHEMATICS I
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234008/CHEMISTRY I
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234009/CHEMISTRY II
    LO9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO10Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234003/PHYSICS
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A3.4Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general,
química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
LO1Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO7Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO8Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO9Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234003/PHYSICS
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234005/MATHEMATICS I
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234008/CHEMISTRY I
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234009/CHEMISTRY II
    LO9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO10Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234003/PHYSICS
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234005/MATHEMATICS I
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234008/CHEMISTRY I
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234009/CHEMISTRY II
    LO10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO11Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234003/PHYSICS
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234005/MATHEMATICS I
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234008/CHEMISTRY I
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234009/CHEMISTRY II
    LO11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO12Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234003/PHYSICS
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO13Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234003/PHYSICS
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A3.5Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
LO1Coneix la normativa vigent.
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix la normativa vigent.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Coneix i aplica els mètodes operatius.
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Aplica la normalització en peces industrials.
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO7Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO8Aplica els programes de DAO.
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Aplica els programes de DAO.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A3.7Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
LO1Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO7Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO8Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
A5.1Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'enginyeria i tecnologia de
bioprocessos aplicats als aliments, que inclou l'enginyeria i tecnologia dels aliments, l'enginyeria
i lesoperacions bàsiques d'aliments, així com la tecnologia d'aliments.
LO1Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B1.1Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
LO1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234003/PHYSICS
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234003/PHYSICS
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Usa un llenguatge apropiat a la situació.
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B1.2Adaptar-se a condicions canviants.
LO1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B1.3Desenvolupar el treball de forma efectiva i resistir l'adversitat.
LO1Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B1.4Utilitzar informació en llengua estrangera (preferentment anglès) de manera eficaç.
LO1Segueix assignatures amb continguts en anglès.
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Assoleix o acredita el nivell B2 de llengua extrangera.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B1.5Usar eficientment les TIC per gestionar la informació i el coneixement.
LO1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.1Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies
del seu àmbit professional.
LO1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Identifica possibles riscos inherents al projecte.
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.2Dirigir projectes tècnics o professionals propis del seu àmbit professional.
LO1Estableix objectius clars pel projecte.
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment.
LO1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus.
LO1Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.
    LO3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Avalua el funcionament de l'equip.
    LO4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.5Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius.
LO1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.
    LO3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.6Establir i mantenir relacions productives amb companys d'equip i clients a través de guanyar-se’n
confiança i respecte.
LO1Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE
    LO2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234003/PHYSICS
    LO2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B2.7Relacionar-se amb clients interns o externs per identificar-ne les necessitats.
LO1Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.
    LO1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B3.1Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals.
LO1Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B3.2Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la
participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
LO1S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip
    LO1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234003/PHYSICS
    LO1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234003/PHYSICS
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.
    LO4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B3.3Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i iniciativa.
LO1Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Accepta i compleix les normes de l'equip.
    LO3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits
    LO4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234003/PHYSICS
    LO4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i
terminis requerits

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B3.4Resoldre els conflictes de manera constructiva.
LO1Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estratègies i mètodes per tal de solucionar els conflictes interpersonals de manera
constructiva, buscant el benefici mutu, basant-se en els objectius i no en les posicions.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.
    LO2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Es assertiu davant d'un membre de l'equip que no contribueix positivament al funcionament de
l'equip.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B4.1Aprendre maneres eficaces per assimilar coneixements i comportaments.
LO1Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Desenvolupa estrategies pròpies per resoldre problemes i trobar solucions.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B4.2Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que l'estudiant es planteja a la
universitat.
LO1Identifica necessitats de formació.
    LO1 - Identifica necessitats de formació.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Identifica necessitats de formació.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Identifica necessitats de formació.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Identifica necessitats de formació.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Identifica necessitats de formació.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Identifica necessitats de formació.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Identifica necessitats de formació.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Identifica necessitats de formació.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Identifica necessitats de formació.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.
    LO2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.
    LO3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.
    LO4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B4.3Aprendre de forma autònoma i amb iniciativa.
LO1S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".
    LO1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234003/PHYSICS
    LO1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - S'adapta correctament a les metodologies docents del tipus "active learning".

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.
    LO2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234003/PHYSICS
    LO2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - En cada cas, sap formular les preguntes adients per resoldre els dubtes o les qüestions obertes i
té criteri en la cerca de la informació.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B4.4Conèixer les matèries bàsiques i tecnològiques que el capaciten per a l'aprenentatge de nous
mètodes i teories, i el doten de versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
LO1Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.

    LO1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234003/PHYSICS
    LO1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Transfereix l’aprenentatge de casos i exercicis de l’aula a situacions reals d’altres àmbits.


20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Fa aportacions significatives o certes innovacions.
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Fa aportacions significatives o certes innovacions.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B5.1Treballar de forma autònoma amb responsabilitat, iniciativa i amb pensament innovador.
LO1Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a
partir d'una planificació orientativa.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.
    LO2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Presenta resultats d’allò que s’espera en la manera adequada d’acord amb la bibliografia
donada i en el temps previst.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.
    LO3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.
    LO4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Té criteri sobre el seu procés d’aprenentatge i les necessitats d’aprenentatge.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B5.2Assumir posicions emprenedores.
LO1Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.
    LO1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Metòdicament es pregunta sobre noves formes de fer les coses, busca nous procediments i mètodes, i
experimenta amb procediments nous.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Analitza riscos i beneficis de la innovació.
    LO2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Analitza riscos i beneficis de la innovació.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Pren decisions amb criteri en situacions compromeses i sota pressió.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B5.3Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora dins del seu àmbit professional.
LO1Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a criteris
objectius.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.
    LO2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.
    LO3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els possibles
riscos i avantatges de cadascuna d'elles.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Elabora una estratègia per a resoldre el problema.
    LO4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.
    LO5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Mostra un criteri correcte per a prende decisions de manera encertada basant-se en dades i
informació objectiva disponible.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B6.1Presentar un comportament ètic amb els membres de la comunitat universitària i la societat en
general.
LO1No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.
    LO1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234003/PHYSICS
    LO1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - No comet cap acció de les tipificades com a falta en el reglament de la universitat.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.
    LO2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Avalua honestament els seus companys d'equip i altres en els processos d'avaluació de cada
titulació que ho contemplen.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
B6.2Aplicar els principis de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
LO1Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.
    LO1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Aplica la normativa vigent en qüestions mediambientals, de seguretat alimentària, de riscos
laborals, etc.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.
    LO2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Té el coneixement rellevant sobre a) les consequènies dels resultats tant de les seves accions com
b) del rang d'alternatives existent.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.
    LO3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Avalua ambdós, els resultats i les alternatives, en termes de valors morals rellevants que
incloguen, com a mínim, el benestar, la igualtat, la seguretat, la sostenibilitat, la
responsabilitat, la democràcia i l'eficiència.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.
    LO4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Utilitzen aquestes consideracions com a requisits per dissenyar i desenvolupar noves tecnologies,
productes i serveis.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C1Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
LO1Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Express opinions on abstract or cultural topics in a limited fashion.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Explain and justify briefly their opinions and projects.
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Explain and justify briefly their opinions and projects.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Understand instructions about classes or tasks assigned by the teaching staff.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Understand the basic ideas of radio and television programmes.
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Understand the basic ideas of radio and television programmes.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Understand routine information and articles.
    LO5 - Understand routine information and articles.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Understand routine information and articles.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Understand routine information and articles.

20234003/PHYSICS
    LO5 - Understand routine information and articles.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Understand routine information and articles.

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Understand routine information and articles.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Understand routine information and articles.

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Understand routine information and articles.

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Understand routine information and articles.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20234003/PHYSICS
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Understand the general meaning of texts that have non-routine information in a familiar subject
area.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO7Take notes during a class.
    LO7 - Take notes during a class.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO7 - Take notes during a class.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO7 - Take notes during a class.

20234003/PHYSICS
    LO7 - Take notes during a class.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO7 - Take notes during a class.

20234005/MATHEMATICS I
    LO7 - Take notes during a class.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO7 - Take notes during a class.

20234008/CHEMISTRY I
    LO7 - Take notes during a class.

20234009/CHEMISTRY II
    LO7 - Take notes during a class.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO8Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20234003/PHYSICS
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20234005/MATHEMATICS I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20234008/CHEMISTRY I
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20234009/CHEMISTRY II
    LO8 - Write letters or take notes about foreseeable, familiar matters.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C2Be advanced users of the information and communication technologies
LO1Understand basic computer hardware.
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Understand basic computer hardware.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Understand the operating system as a hardware manager and the software as a working tool.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Use software for off-line communication: word processors, spreadsheets and digital presentations.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Use software for on-line communication: interactive tools (web, moodle, blogs, etc.), e-mail,
forums, chat rooms, video conferences, collaborative work tools, etc.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C3Be able to manage information and knowledge
LO1Locate and access information effectively and efficiently.
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Locate and access information effectively and efficiently.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Critically evaluate information and its sources, and add it to their own knowledge base and system
of values.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Have a full understanding of the economic, legal, social and ethical implications of accessing and
using information.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Reflect on, review and evaluate the information management process.
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Reflect on, review and evaluate the information management process.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C4Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official
languages of the URV
LO1Produce grammatically correct oral texts.
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Produce grammatically correct oral texts.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Produce well structured, clear and effective oral texts.
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Produce well structured, clear and effective oral texts.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Produce oral texts that are appropriate to the communicative situation.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Produce grammatically correct written texts
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20234003/PHYSICS
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Produce grammatically correct written texts

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO5Produce well-structured, clear and rich written texts
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20234003/PHYSICS
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20234005/MATHEMATICS I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20234008/CHEMISTRY I
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20234009/CHEMISTRY II
    LO5 - Produce well-structured, clear and rich written texts

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO6Produce written texts that are appropriate to the communicative situation
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20234003/PHYSICS
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20234005/MATHEMATICS I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20234008/CHEMISTRY I
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20234009/CHEMISTRY II
    LO6 - Produce written texts that are appropriate to the communicative situation

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C5Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
LO1Respect fundamental rights and equality between men and women.
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Respect fundamental rights and equality between men and women.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20234003/PHYSICS
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Be respectful of and promote human rights and the principles of universal accessibility, equal
opportunities, non-discrimination and universal accessibility for th ose with special educational

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20234003/PHYSICS
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Be respectful of the values of a culture of peace and democracy.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
C6Be able to define and develop their academic and professional project
LO1Identify their training needs.
    LO1 - Identify their training needs.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO1 - Identify their training needs.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO1 - Identify their training needs.

20234003/PHYSICS
    LO1 - Identify their training needs.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO1 - Identify their training needs.

20234005/MATHEMATICS I
    LO1 - Identify their training needs.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO1 - Identify their training needs.

20234008/CHEMISTRY I
    LO1 - Identify their training needs.

20234009/CHEMISTRY II
    LO1 - Identify their training needs.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO2Identify their own academic and professional interests and motivations.
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20234003/PHYSICS
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20234005/MATHEMATICS I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20234008/CHEMISTRY I
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20234009/CHEMISTRY II
    LO2 - Identify their own academic and professional interests and motivations.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO3Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20234003/PHYSICS
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20234005/MATHEMATICS I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20234008/CHEMISTRY I
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20234009/CHEMISTRY II
    LO3 - Define and study their curriculum bearing in mind their training needs, and their academic and
pr ofessional interests and motivations

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING
 LO4Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20234001/GRAPHIC EXPRESSION
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20234002/COMPUTING IN PROCESS ENGINEERING
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20234003/PHYSICS
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20234004/PHYSICAL CHEMISTRY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20234005/MATHEMATICS I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20234007/FUNDAMENTALS OF BIOCHEMISTRY AND BIOLOGY
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20234008/CHEMISTRY I
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20234009/CHEMISTRY II
    LO4 - Develop resources and strategies that will ease their transition into working life.

20234116/FUNDAMENTALS OF PROCESS ENGINEERING