2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
3
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA
2
0
2
3
4
0
0
2
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
3
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
2
3
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
2
3
4
0
0
5
MATEMÀTIQUES I
2
0
2
3
4
0
0
7
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
2
0
2
3
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
2
3
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
2
3
4
1
1
6
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
3
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES II
2
0
2
3
4
0
1
0
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
2
0
2
3
4
0
1
1
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
2
0
2
3
4
1
1
0
ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
2
0
2
3
4
1
1
5
FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
2
0
2
3
4
1
1
9
ENGINYERIA TÈRMICA
2
0
2
3
4
1
2
3
FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
2
0
2
3
4
1
2
4
QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
2
0
2
3
4
1
2
7
CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
2
0
2
3
4
2
0
6
ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria.
RA1Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA8Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA9Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA10Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA11Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA12Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA13Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234003/FÍSICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA14Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234003/FÍSICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234008/QUÍMICA I
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234009/QUÍMICA II
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA15Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234003/FÍSICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234008/QUÍMICA I
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234009/QUÍMICA II
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA16Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234003/FÍSICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234008/QUÍMICA I
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234009/QUÍMICA II
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA17Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234003/FÍSICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234008/QUÍMICA I
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234009/QUÍMICA II
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA18Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234003/FÍSICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234008/QUÍMICA I
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234009/QUÍMICA II
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2És competent en el laboratori d'anàlisi química.
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234003/FÍSICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Redacta informes analítics.
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A1.3Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques.
RA1Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A1.5Aplicar els principis de l'enginyeria en el context de les ciències de la vida per definir
condicions i estratègies que permetin dissenyar i optimitzar processos de producció de sistemes
biològics.
RA1Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Resol problemes de disseny en grup.
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A2.1Utilitzar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
RA1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234003/FÍSICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234003/FÍSICA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A2.2Capacitat per prendre decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups
multidisciplinaris.
RA1Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A2.5Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i
estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les
accions esmentades en l'Ordre CIN/323/2009.
RA1Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Aplica coneixements d'economia i organització industrial.
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A3.1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul
diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorítmica numèrica, estadística i optimització.
RA1Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A3.2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per resoldre problemes propis
de l'enginyeria.
RA1Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Reconeix les característiques elàstiques d'un material.
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA8Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA10Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA11Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA12Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234003/FÍSICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234003/FÍSICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234008/QUÍMICA I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234009/QUÍMICA II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234003/FÍSICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234008/QUÍMICA I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234009/QUÍMICA II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A3.3Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
RA1Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234003/FÍSICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA8Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA9Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA10Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A3.4Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general,
química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
RA1Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA8Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA9Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA10Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA11Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA12Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA13Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234003/FÍSICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A3.5Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
RA1Coneix la normativa vigent.
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Coneix i aplica els mètodes operatius.
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Aplica la normalització en peces industrials.
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA8Aplica els programes de DAO.
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A3.6Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Organització i gestió d'empreses.
RA1Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Aplica coneixements d'economia i organització industrial.
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA8Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.

    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234003/FÍSICA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A3.7Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
RA1Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA8Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A3.8Coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva aplicació en problemes
relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
RA1Distingeix els processos geològics i geomorfològics.
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Distingeix els processos geològics i geomorfològics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Té nocions bàsiques de petrologia, estratigrafia, tectònica i processos superficials.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Identifica els diferents tipus de materials i estructures geològiques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Adquireix les bases conceptuals i metodològiques de la agrometereología.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Entén la interacció dels factors edafoclimàtics i agrotecnológicos sobre la qualitat de les
matèries primeres vegetals, tenint en compte la conservació del sòl i el medi ambient.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Aplica els coneixements sobre sistemes de reg i materials utilitzats en la seva instal·lació, per
al disseny agronòmic i hidràulic del mateix.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A4.2Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la transferència de calor i la
seva aplicació en el disseny d'equips i/o sistemes.
RA1Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Coneix l'ordre de magnitud de les variables.
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA8Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA9Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA10Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA11Resol problemes de disseny en grup.
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Resol problemes de disseny en grup.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A4.3Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la mecànica de fluids i la
hidràulica.
RA1Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Defineix i calcula la força de flotació.
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA8Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA9Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA10Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA11Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A5.1Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'enginyeria i tecnologia de
bioprocessos aplicats als aliments, que inclou l'enginyeria i tecnologia dels aliments, l'enginyeria
i lesoperacions bàsiques d'aliments, així com la tecnologia d'aliments.
RA1Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA8Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA9Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA10Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A5.2Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de processos i bioprocessos en les
indústries agroalimentàries.
RA1Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A5.5Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'anàlisi d'aliments.
RA1Coneix la composició química dels aliments.
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix la composició química dels aliments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Interpreta un protocol d'anàlisi.
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234003/FÍSICA
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
A5.6Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la seguretat alimentària i la
microbiologia aplicada als bioprocessos alimentaris.
RA1Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Descriu com és la microbiota normal dels aliments.
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA6Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA7Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA8Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA9Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
B1.1Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234003/FÍSICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234003/FÍSICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Usa un llenguatge apropiat a la situació.
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
B1.2Adaptar-se a condicions canviants.
RA1Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
B1.3Desenvolupar el treball de forma efectiva i resistir l'adversitat.
RA1Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
B1.4Utilitzar informació en llengua estrangera (preferentment anglès) de manera eficaç.
RA1Segueix assignatures amb continguts en anglès.
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
B1.5Usar eficientment les TIC per gestionar la informació i el coneixement.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
B2.1Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies
del seu àmbit professional.
RA1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Identifica possibles riscos inherents al projecte.
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
B2.2Dirigir projectes tècnics o professionals propis del seu àmbit professional.
RA1Estableix objectius clars pel projecte.
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment.
RA1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA3Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA4Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
 RA5Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus.
RA1Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234110/ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Distri