2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
2
0
2
3
4
0
0
1
EXPRESSIÓ GRÀFICA
2
0
2
3
4
0
0
2
COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
3
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
2
3
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
2
3
4
0
0
5
MATEMÀTIQUES I
2
0
2
3
4
0
0
7
FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
2
0
2
3
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
2
3
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
2
3
4
1
1
6
FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
2
0
2
3
4
0
0
6
MATEMÀTIQUES II
2
0
2
3
4
0
1
0
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
2
0
2
3
4
0
1
1
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
2
0
2
3
4
1
1
0
ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
2
0
2
3
4
1
1
5
FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
2
0
2
3
4
1
1
9
ENGINYERIA TÈRMICA
2
0
2
3
4
1
2
3
FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
2
0
2
3
4
1
2
4
QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
2
0
2
3
4
1
2
7
CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
2
0
2
3
4
1
0
1
BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
2
0
2
3
4
1
0
3
ELECTROTÈCNIA
2
0
2
3
4
1
0
4
RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
2
0
2
3
4
1
0
5
CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
2
0
2
3
4
1
0
8
BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
2
0
2
3
4
1
1
1
TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
2
0
2
3
4
1
1
2
GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
2
0
2
3
4
1
1
4
DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
2
0
2
3
4
1
1
8
ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
2
0
2
3
4
1
2
1
LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
2
0
2
3
4
1
2
5
SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
2
0
2
3
4
1
2
6
MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
2
0
2
3
4
4
0
1
PRÀCTIQUES EXTERNES
2
0
2
3
4
2
0
6
ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
2
0
2
3
4
2
1
0
EINES PER EMPRENDRE
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria.
RA1Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA2Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA3Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA4Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA5Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA6Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA7Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA8Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA8 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA9Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA9 - Aplica correctament els coneixements bàsics de geologia i morfologia del terreny i la seva
aplicació en problemes relacionats amb l'enginyeria. Climatologia.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA10Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'Enginyeria del medi rural: càlcul d'estructures i
construcció, hidràulica, motors i màquines, electrotècnia, projectes tècnics.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA11Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA12Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA13Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234003/FÍSICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA13 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA14Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234003/FÍSICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234008/QUÍMICA I
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234009/QUÍMICA II
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA14 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA15Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234003/FÍSICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234008/QUÍMICA I
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234009/QUÍMICA II
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA15 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA16Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234003/FÍSICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234008/QUÍMICA I
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234009/QUÍMICA II
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA16 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA17Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234003/FÍSICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234008/QUÍMICA I
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234009/QUÍMICA II
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA17 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA18Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234003/FÍSICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234008/QUÍMICA I
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234009/QUÍMICA II
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA18 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA19Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234003/FÍSICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234008/QUÍMICA I
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234009/QUÍMICA II
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA19 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA20Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234003/FÍSICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234008/QUÍMICA I
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234009/QUÍMICA II
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA20 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA21Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234003/FÍSICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234008/QUÍMICA I
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234009/QUÍMICA II
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA21 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA22Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234003/FÍSICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234008/QUÍMICA I
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234009/QUÍMICA II
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA22 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA2És competent en el laboratori d'anàlisi química.
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234003/FÍSICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA3Redacta informes analítics.
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA4Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA5Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA6Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA7Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA8Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA9Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA10Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA11Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA12Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA13Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234003/FÍSICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA14Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234003/FÍSICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234008/QUÍMICA I
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234009/QUÍMICA II
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA15Determina paràmetres d'ajust de controladors.
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234003/FÍSICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234008/QUÍMICA I
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234009/QUÍMICA II
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA15 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA16Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234003/FÍSICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234008/QUÍMICA I
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234009/QUÍMICA II
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA16 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20234210/EINES PER EMPRENDRE
A1.3Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques.
RA1Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA2Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA3Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA4Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA5Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA6Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
A1.4Aplicar els principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació.
RA1Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
A1.5Aplicar els principis de l'enginyeria en el context de les ciències de la vida per definir
condicions i estratègies que permetin dissenyar i optimitzar processos de producció de sistemes
biològics.
RA1Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA2Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA3Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA4Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA5Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA6Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA7Resol problemes de disseny en grup.
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA7 - Resol problemes de disseny en grup.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA8Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA9Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA10Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA11Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA12Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA13Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234003/FÍSICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
A2.1Utilitzar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
RA1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA2Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA3És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234003/FÍSICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA4Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA5És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234003/FÍSICA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA6Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA7Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA7 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA8Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA8 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA9Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA9 - Coneix la normativa i la reglamentació vigent relacionada amb el control i l'avaluació de la
qualitat dels productes agroalimentaris.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
A2.2Capacitat per prendre decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en grups
multidisciplinaris.
RA1Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
A2.5Estar capacitat per a la preparació prèvia, concepció, redacció i signatura de projectes i
estudis en l'àmbit de la professió d'enginyer tècnic agrícola que tinguin per objecte les
accions esmentades en l'Ordre CIN/323/2009.
RA1Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
A3.1Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud
per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul
diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics,
algorítmica numèrica, estadística i optimització.
RA1Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA2Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA3Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA4Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
A3.2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per resoldre problemes propis
de l'enginyeria.
RA1Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA2Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA6Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA7Reconeix les característiques elàstiques d'un material.
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA8Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA10Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA11Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234003/FÍSICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234008/QUÍMICA I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234009/QUÍMICA II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA12Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234003/FÍSICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234008/QUÍMICA I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234009/QUÍMICA II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234003/FÍSICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234008/QUÍMICA I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234009/QUÍMICA II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234003/FÍSICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234008/QUÍMICA I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234009/QUÍMICA II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234003/FÍSICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234008/QUÍMICA I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234009/QUÍMICA II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
A3.3Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
RA1Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA2Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA3Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA4S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234003/FÍSICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA5Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA6Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA7Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA7 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA8Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA8 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA9Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA9 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA10Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA10 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
A3.4Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general,
química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
RA1Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234003/FÍSICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234008/QUÍMICA I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234009/QUÍMICA II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA2Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234003/FÍSICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA3Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234003/FÍSICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234008/QUÍMICA I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234009/QUÍMICA II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA4Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234003/FÍSICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234008/QUÍMICA I
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234009/QUÍMICA II
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA5Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234003/FÍSICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234008/QUÍMICA I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234009/QUÍMICA II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA6Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234003/FÍSICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234008/QUÍMICA I
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234009/QUÍMICA II
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA7Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234003/FÍSICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234008/QUÍMICA I
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234009/QUÍMICA II
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA8Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234003/FÍSICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234008/QUÍMICA I
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234009/QUÍMICA II
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA9Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234003/FÍSICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234008/QUÍMICA I
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234009/QUÍMICA II
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA10Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234001/EXPRESSIÓ GRÀFICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234002/COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234003/FÍSICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234005/MATEMÀTIQUES I
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234007/FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234008/QUÍMICA I
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234009/QUÍMICA II
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234116/FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234006/MATEMÀTIQUES II
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234010/ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234011/EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234110/ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234115/FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234119/ENGINYERIA TÈRMICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234123/FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234124/QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234127/CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234101/BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234103/ELECTROTÈCNIA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234104/RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURES
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234105/CONTROL I INSTRUMENTACIÓ
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234108/BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234111/TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234112/GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234114/DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234118/ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234121/LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234125/SISTEMES DE QUALITAT EN INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234126/MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234401/PRÀCTIQUES EXTERNES
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234206/ENGINYERIA DE BIOSISTEMES
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20234210/EINES PER EMPRENDRE
 RA11Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i