2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2018)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20244001 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
20244003 FÍSICA 1Q
Formació bàsica 6
20244008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20244002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 2Q
Formació bàsica 6
20244004 FISICOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
20244007 FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
20244009 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
20244116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS AN
Obligatòria 9
20244005 MATEMÀTIQUES I AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20244102 ENGINYERIA DE BIOSISTEMES 1Q
Obligatòria 6
20244119 ENGINYERIA TÈRMICA 1Q
Obligatòria 6
20244006 MATEMÀTIQUES II 1Q
Formació bàsica 6
20244127 CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ 2Q
Obligatòria 6
20244010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Formació bàsica 6
20244110 ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA 2Q
Obligatòria 6
20244123 FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 2Q
Obligatòria 6
20244115 FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS AN
Obligatòria 9
20244124 QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS AN
Obligatòria 9