2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2018)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20244001 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
20244003 FÍSICA 1Q
Formació bàsica 6
20244008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20244002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS Jul., Set.
Formació bàsica 6
20244004 FISICOQUÍMICA Jul., Set.
Formació bàsica 6
20244116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS Jul., Set.
Obligatòria 9
20244007 FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA Jul., Set.
Formació bàsica 6
20244005 MATEMÀTIQUES I Jul., Set.
Formació bàsica 9
20244009 QUÍMICA II Jul., Set.
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20244102 ENGINYERIA DE BIOSISTEMES 1Q
Obligatòria 6
20244119 ENGINYERIA TÈRMICA 1Q
Obligatòria 6
20244006 MATEMÀTIQUES II 1Q
Formació bàsica 6
20244127 CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ Jul., Set.
Obligatòria 6
20244010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Jul., Set.
Formació bàsica 6
20244110 ENGINYERIA FLUÏDOMECÀNICA Jul., Set.
Obligatòria 6
20244115 FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS Jul., Set.
Obligatòria 9
20244123 FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS Jul., Set.
Obligatòria 6
20244124 QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS Jul., Set.
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20244101 BIOPROCESSOS ALIMENTARIS I SEGURETAT ALIMENTÀRIA 1Q
Obligatòria 3
20244105 CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20244114 DISSENY DE PROCESSOS DE SEPARACIÓ 1Q
Obligatòria 6
20244112 GESTIÓ I VALORITZACIÓ DE SUBPRODUCTES AGROINDUSTRIALS 1Q
Obligatòria 3
20244301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 9
20244118 ENGINYERIA DE BIOPROCESSOS I ALIMENTS Jul., Set.
Obligatòria 3
20244121 LABORATORI INTEGRAT D'OPERACIONS UNITÀRIES Jul., Set.
Obligatòria 6
20244126 MODELITZACIÓ DE PROCESSOS EN SISTEMES ALIMENTARIS I BIOLÒGICS Jul., Set.
Obligatòria 3
20244125 SISTEMES DE QUALITAT EN BIOPROCESSOS Jul., Set.
Obligatòria 6
20244111 TECNOLOGIA DEL MEDI AMBIENT Jul., Set.
Obligatòria 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
20244210 EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA 1Q
Optativa 6
20244218 EINES PER EMPRENDRE 2Q
Optativa 6
20244501 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q
Pràctiques Externes optatives 9
20244206 BASES TECNOLÒGIQUES DE LA PRODUCCIÓ ANIMAL Jul., Set.
Optativa 3
20244211 ELECTROTÈCNIA Jul., Set.
Optativa 6
20244204 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT I Jul., Set.
Optativa 3
20244217 RESISTÈNCIA DE MATERIALS I CÀLCULS D'ESTRUCTURA Jul., Set.
Optativa 6