2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química
A A 
català 
Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (2018)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20244001 EXPRESSIÓ GRÀFICA 1Q
Formació bàsica 6
20244003 FÍSICA 1Q
Formació bàsica 6
20244008 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
20244002 COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS 2Q
Formació bàsica 6
20244004 FISICOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
20244007 FONAMENTS DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
20244009 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
20244116 FONAMENTS D'ENGINYERIA DE PROCESSOS AN
Obligatòria 9
20244005 MATEMÀTIQUES I AN
Formació bàsica 9
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
20244102 ENGINYERIA DE BIOSISTEMES 1Q
Obligatòria 6
20244119 ENGINYERIA TÈRMICA 1Q
Obligatòria 6
20244006 MATEMÀTIQUES II 1Q
Formació bàsica 6
20244127 CINÈTICA DE BIOPROCESSOS I ENGINYERIA DE REACCIÓ 2Q
Obligatòria 6
20244010 ECONOMIA I ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL 2Q
Formació bàsica 6
20244110 ENGINYERIA FLUIDOMECÀNICA 2Q
Obligatòria 6
20244123 FONAMENTS DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 2Q
Obligatòria 6
20244115 FONAMENTS DE LA PRODUCCIÓ D'ALIMENTS AN
Obligatòria 9
20244124 QUÍMICA I ANÀLISI DELS ALIMENTS AN
Obligatòria 9