2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Primer CursoSegundo Curso
Competencia/
Resultados de aprendizaje
2
0
2
4
4
0
0
1
EXPRESIÓN GRÁFICA
2
0
2
4
4
0
0
2
COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
2
0
2
4
4
0
0
3
FÍSICA
2
0
2
4
4
0
0
4
FISICOQUÍMICA
2
0
2
4
4
0
0
5
MATEMÁTICAS I
2
0
2
4
4
0
0
7
FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
2
0
2
4
4
0
0
8
QUÍMICA I
2
0
2
4
4
0
0
9
QUÍMICA II
2
0
2
4
4
1
1
6
FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
2
0
2
4
4
0
0
6
MATEMÁTICAS II
2
0
2
4
4
0
1
0
ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
2
0
2
4
4
1
0
2
INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
2
0
2
4
4
1
1
0
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
2
0
2
4
4
1
1
5
FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
2
0
2
4
4
1
1
9
INGENIERÍA TÉRMICA
2
0
2
4
4
1
2
3
FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
2
0
2
4
4
1
2
4
QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
2
0
2
4
4
1
2
7
CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria.
RA1Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA9Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244003/FÍSICA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244008/QUÍMICA I
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244009/QUÍMICA II
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA10Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244003/FÍSICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244008/QUÍMICA I
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244009/QUÍMICA II
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA11Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244003/FÍSICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244008/QUÍMICA I
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244009/QUÍMICA II
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA12Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244003/FÍSICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244008/QUÍMICA I
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244009/QUÍMICA II
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA13Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244003/FÍSICA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244008/QUÍMICA I
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244009/QUÍMICA II
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2És competent en el laboratori d'anàlisi química.
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244003/FÍSICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Redacta informes analítics.
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A1.3Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques.
RA1Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A1.5Aplicar els principis de l'enginyeria en el context de les ciències de la vida per definir
condicions i estratègies que permetin dissenyar i optimitzar processos de producció de sistemes
biològics.
RA1Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4 Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Resol problemes de disseny en grup.
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A2.1Dissenyar un producte i / o bioprocés que compleixi amb les especificacions / necessitats
establertes, tenint en compte les restriccions de caràcter econòmic, ambiental, social, polític,
ètic, de salut, seguretat i sostenibilitat.
RA1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A2.2Capacitat per prendre de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en
grups multidisciplinaris.
RA1Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A3.1Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorísmica numèrica; estadística i optimització.
RA1Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A3.2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de l'enginyeria.
RA1Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Reconeix les característiques elàstiques d'un material.
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Enuncia la primera i la segona llei de la termodinàmica i n'explica les implicacions físiques.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA9Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244003/FÍSICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244008/QUÍMICA I
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244009/QUÍMICA II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA9 - Calcula treball mecànic d'expansió i compressió.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA10Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244003/FÍSICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244008/QUÍMICA I
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244009/QUÍMICA II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA10 - Avalua balanços d'energia i canvis d'entropia en processos senzills i sistemes ideals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA11Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244003/FÍSICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244008/QUÍMICA I
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244009/QUÍMICA II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA11 - Defineix les funcions d'estat entalpia, energia lliure d'Helmholtz i de Gibbs, i en calcula les
variacions en processos senzills a partir d'altres variables d'estat.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA12Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244003/FÍSICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244008/QUÍMICA I
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244009/QUÍMICA II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA12 - Sap definir el potencial químic i l'aplica per definir condicions d'equilibri material.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA13Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244003/FÍSICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244008/QUÍMICA I
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244009/QUÍMICA II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA13 - Calcula constants d'equilibri químic, i la composició d'equilibri d'una mescla reactiva de gasos
ideals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA14Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244003/FÍSICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244008/QUÍMICA I
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244009/QUÍMICA II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA14 - Avalua l'efecte de la temperatura i d'altres variables externes sobre l'evolució de l'equilibri en
una reacció.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA15Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244003/FÍSICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244008/QUÍMICA I
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244009/QUÍMICA II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA15 - Defineix i calcula propietats termodinàmiques de dissolucions ideals i diluïdes ideals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A3.3Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades
i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
RA1
    RA1 -

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 -

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 -

20244003/FÍSICA
    RA1 -

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 -

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 -

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 -

20244008/QUÍMICA I
    RA1 -

20244009/QUÍMICA II
    RA1 -

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 -

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 -

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 -

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 -

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 -

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 -

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 -

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 -

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 -

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Coneix els aspectes bàsics del maquinari i el programari.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Entén el funcionament elemental dels diferents sistemes operatius.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Comprèn els entorns de bases de dades relacionals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244003/FÍSICA
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - S'introdueix al món de les xarxes d'ordinadors.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Selecciona el tipus d'estructura de programació adequada per a la resolució de cada problema en
particular.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Determina l'estratègia de resolució de problemes més adequada i l'adapta a la solució de cada
cas concret.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Treballa amb arxius capaços d'emmagatzemar una gran quantitat de dades.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA9Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244003/FÍSICA
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244008/QUÍMICA I
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244009/QUÍMICA II
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA9 - Aconsegueix un primer pas d'abstracció a través del disseny descendent.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA10Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244003/FÍSICA
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244008/QUÍMICA I
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244009/QUÍMICA II
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA10 - Representa gràficament dades i les manipula eficaçment.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA11Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244003/FÍSICA
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244008/QUÍMICA I
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244009/QUÍMICA II
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA11 - Dissenya processos per a la solució numèrica de problemes amb sistemes d'equacions lineals i no
lineals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A3.4Capacitat per comprendre i aplicar els principis de coneixements bàsics de la química general,
química orgànica i inorgànica i les seves aplicacions en l'enginyeria.
RA1Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Construeix la configuració electrònica de qualsevol àtom o ió de la taula periòdica.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Interpreta les propietats atòmiques i periòdiques.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Prediu els productes de reaccions inorgàniques de precipitació típiques, àcid-base o de
formació de gasos.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Prediu els productes d'una reacció redox inorgànica.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Construeix els enllaços químics de molècules o ions.
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Construeix els enllaços químics de molècules o ions.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Dedueix les propietats de l'hidrogen i elements de les sèries s i p, i dels seus compostos.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Explica les propietats i les interaccions fisicoquímiques de la matèria sobre la base dels models
atòmics i d'enllaç químic.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Relaciona l'estructura dels compostos orgànics amb diferents propietats físiques i químiques.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA9Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244003/FÍSICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244008/QUÍMICA I
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244009/QUÍMICA II
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA9 - Relaciona l'estructura de diferents espècies amb la seva estabilitat.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA10Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244003/FÍSICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244008/QUÍMICA I
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244009/QUÍMICA II
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA10 - Prediu el camí de reacció de reaccions orgàniques senzilles.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA11Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244003/FÍSICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244008/QUÍMICA I
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244009/QUÍMICA II
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA11 - Reconeix la química analítica com la ciència metrològica que desenvolupa, optimitza i aplica
processos de mesura destinats a obtenir informació química de qualitat. Identifica les etapes que
integren el procés analític.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA12Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244003/FÍSICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244008/QUÍMICA I
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244009/QUÍMICA II
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA12 - Coneix els fonaments de les principals tècniques instrumentals d'anàlisi, i les sap aplicar en la
resolució de problemes quimicoanalítics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA13Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244003/FÍSICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244008/QUÍMICA I
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244009/QUÍMICA II
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA13 - Demostra capacitat per aplicar els mètodes quantitatius d'anàlisi i realitzar el tractament
estadístic de les dades experimentals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A3.5Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions
de disseny assistit per ordinador.
RA1Coneix la normativa vigent.
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix la normativa vigent.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Coneix i interpreta les projeccions cilíndrica, cònica i ortogonal.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Coneix i aplica els mètodes operatius.
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Coneix i aplica els mètodes operatius.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Coneix i interpreta els conceptes de normalització de dibuixos i plànols.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Aplica la normalització en peces industrials.
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Aplica la normalització en peces industrials.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Coneix i interpreta el dibuix isomètric i n'aplica els mètodes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Coneix i interpreta els conceptes fonamentals de programes de DAO.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8Aplica els programes de DAO.
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Aplica els programes de DAO.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A3.6Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
Organització i gestió d'empreses.
RA1Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix el món de les organitzacions empresarials i comprèn els seus necessitats estratègiques.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Aplica coneixements d'economia i organització industrial.
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Aplica coneixements d'economia i organització industrial.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Analitza el context socioeconòmic de les organitzacions empresarials, a partir dels coneixements
econòmics bàsics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Aplica coneixements bàsics en la direcció d'empresa.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Descriu el sistema empresarial en termes d'inputs, processos, productes, fluxos d'informació,
proveïdors, clients i entorn.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Aprèn i sap aplicar el llenguatge empresarial per interactuar en equips interdisciplinaris.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Entèn el paper del professional de l'enginyeria dins de les organitzacions empresarials.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.

    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244003/FÍSICA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Adquireix coneixements i competències que li permeten, en el desenvolupament de les seves funcions
com a futur professional de l'empresa, contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.


20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A3.7Coneixement de les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
RA1Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Distingeix les característiques generals dels éssers vius i els nivells d'organització dels
sistemes biològics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Coneix esquemàticament els principals tipus de biomolècules i macromolècules.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Comprèn com els organismes obtenen energia externa i la transformen per sintetitzar els seus
components.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Descriu els tipus de cèl·lules, els components cel·lulars i les funcions que realitzen.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Comprèn com es reprodueixen els organismes i les bases de l'herència.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Coneix esquemàticament la classificació i les principals característiques estructurals dels
organismes, des dels microorganismes als pluricel·lulars, com els fongs i els animals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Coneix l'estructura i el funcionament de les plantes, així com la seva diversitat.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Utilitza els microscopis òptics i diferencia en una preparació els diferents tipus cel·lulars.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A4.2Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la transferència de calor i la
seva aplicació en el disseny d'equips i / o sistemes.
RA1Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix els mecanismes de transferència de calor: conducció, convecció i radiació.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Identifica i diferencia els mecanismes que actuen en problemes de transferència de calor.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Empra les magnituds físiques, els sistemes d'unitats i les xifres significatives correctament.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Coneix l'ordre de magnitud de les variables.
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Coneix l'ordre de magnitud de les variables.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Aplica els mètodes de càlcul per a cada un dels mecanismes de transferència de calor.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Coneix el funcionament dels equips de refrigeració per compressió mecànica de vapor.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Aprèn a gestionar el diagrama psicomètric i els diagrames h-p dels refrigerants.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Busca a la literatura els valors de les propietats físiques i termodinàmiques.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A4.3Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la mecànica de fluids i la
hidràulica.
RA1Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix les unitats de les magnituds físiques relacionades amb els fluids i les seves equivalències
entre diferents sistemes d'unitats.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Coneix els equips relacionats amb el càlcul de la pressió i els principis en què es basen. Té
habilitat per calcular la pressió mitjana a partir de la lectura de les variables proporcionades
per aquests equips.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Calcula la força exercida per un fluid en equilibri sobre superfícies submergides i determinar el
centre de pressió.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Defineix i calcula la força de flotació.
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Defineix i calcula la força de flotació.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Dedueix i aplica l'equació de continuïtat, distingint cabal volumètric i màssic.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Dedueix i utilitza l'equació de Bernouilli.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Calcula el nombre de Reynolds i determina el tipus de flux.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Aplica l'equació de Darcy per calcular pèrdues energètiques.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA9Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244003/FÍSICA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244008/QUÍMICA I
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244009/QUÍMICA II
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA9 - Determina el coeficient de fricció a partir del diagrama de Moody.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA10Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244003/FÍSICA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244008/QUÍMICA I
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244009/QUÍMICA II
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA10 - Defineix el radi hidràulic i l'utilitza en sistemes de conduccions no cilíndriques.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA11Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244003/FÍSICA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244008/QUÍMICA I
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244009/QUÍMICA II
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA11 - Planteja i resol problemes de sistemes de canonades, canals i sistemes hidràulics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A5.1Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'enginyeria i tecnologia de
bioprocessos aplicats als aliments, que inclou l'enginyeria i tecnologia dels aliments, l'enginyeria
i operacions bàsiques d'aliments així com la tecnologia d'aliments.
RA1Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Estableix les bases de l'enginyeria de processos i dóna un coneixement bàsic dels processos i
càlculs emprats en aquesta matèria.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Fomenta la recerca, manipulació i tractament dels valors de les dades, propietats i valors de les
propietats, així com l'ús de diversos sistemes d'unitats.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Planteja, estudia i resol les aplicacions dels balanços de matèria i energia.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Descriu les relacions entre les propietats de diferents fases en equilibri i les equacions que les
relacionen.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Descriu els processos en estat no estacionari i les equacions que els caracteritzen. Resol les
equacions de forma analítica i/o numèrica.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Avalua les propietats físiques dels aliments a partir de fonts bibliogràfiques de referència.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Planteja els balanços de matèria i energia en un sistema amb reacció química i desenvolupa els
models matemàtics bàsics per a reactors ideals. Analitza els reactors ideals per a abordar
posteriorment el disseny de bioreactors.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Coneix les equacions de velocitat que regeixen els fenòmens de transport en bioreactors.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA9Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244003/FÍSICA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244008/QUÍMICA I
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244009/QUÍMICA II
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA9 - Desenvolupa mecanismes de reacció consistents amb les lleis cinètiques i les dades experimentals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA10Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244003/FÍSICA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244008/QUÍMICA I
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244009/QUÍMICA II
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA10 - Analitza el comportament dels diferents tipus de reactors quan s'utilitzen individualment o
combinats.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A5.2Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de processos i bioprocessos en les
indústries agroalimentàries.
RA1Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Diferencia les principals tecnologies de conservació i tractament d'aliments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Dissenya i modela tractaments tèrmics de conservació d'aliments i aplica els paràmetres cinètics
d'esterilització en el càlcul i optimització del temps de processament.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Identifica els fonaments de la conservació d'aliments en atmosfera controlada.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Defineix els principals tipus de bioreactors, descriu les seves característiques bàsiques i
identifica les seves aplicacions més importants, tant per a processos enzimàtics, lliures i
immobilitzats, com per a processos amb microorganismes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Integra els coneixements de fonaments d'enginyeria de processos en el disseny de bioreactors.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A5.5Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de l'anàlisi d'aliments.
RA1És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244003/FÍSICA
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - És capaç de discernir entre els mètodes usuals i els mètodes oficials d'anàlisi.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Sap on i com trobar els diferents mètodes d'anàlisi.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244003/FÍSICA
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - És capaç de seleccionar d'entre tots, el mètode d'anàlisi més adequat al tipus d'analit i tipus
d'aliment seleccionat a partir dels seus coneixements teoricopràctics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Coneix la composició química dels aliments.
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Coneix la composició química dels aliments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Coneix les possibles interaccions entre els components químics dels aliments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Coneix els mètodes usuals i oficials d'anàlisi d'aliments i els seus fonaments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Interpreta un protocol d'anàlisi.
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Interpreta un protocol d'anàlisi.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244003/FÍSICA
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - És crític davant els resultats obtinguts en l'anàlisi química d'un aliment

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA9Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244003/FÍSICA
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244008/QUÍMICA I
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244009/QUÍMICA II
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA9 - Coneix els mètodes d'anàlisi sensorials i els seus fonaments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A5.6Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis de la seguretat alimentària i la
microbiologia aplicada als bioprocessos alimentaris.
RA1Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix diferents aspectes relacionats amb el món dels microorganismes en els aliments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Descriu com és la microbiota normal dels aliments.
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Descriu com és la microbiota normal dels aliments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Coneix els microorganismes involucrats en les infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions
relacionades amb els aliments així com els processos que determinen.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Coneix les tècniques d'estudi clàssiques i ràpides dels microorganismes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Coneix les necessitats nutricionals i les capacitats metabòliques dels microorganismes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Coneix i determina quin tipus d'alteracions microbianes es produeixen en els aliments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA7Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Coneix quina estructura i mecanisme d'acció tenen les toxines microbianes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA8Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Coneix els principals virus transmissibles per l'aigua de beguda i aliments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA9Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244003/FÍSICA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244008/QUÍMICA I
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244009/QUÍMICA II
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA9 - Coneix i utilitza adequadament el vocabulari i la terminologia pròpia de la microbiologia dels
microorganismes d'interès industrial.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
A5.9Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis dels sistemes biològics, des d'una
perspectiva d'enginyeria, que permeti als estudiants la caracterització quantitativa i qualitativa
de productes biotecnològics.
RA1Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix les carecterísticas fonamentals de les molècules de la vida (biomolècules).

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Coneix els fonaments dels processos de transcripció i traducció en microorganismes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Coneix i aplica les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Coneix i aplica les metodologies per a realitzar enginyeria metabòlica i enginyeria de proteïnes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Col·labora i es comunica amb experts de l'àmbit de l'enginyeria de biosistemes i especialitats
afins.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA6Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Coneix a nivell bàsic aplicacions de l'enginyeria genètica en plantes i animals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B1.1Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244003/FÍSICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244003/FÍSICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...).

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Usa un llenguatge apropiat a la situació.
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Usa un llenguatge apropiat a la situació.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B1.2 Adaptar-se a condicions canviants.
RA1 Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Respon de manera efectiva als canvis soferts durant el curs, tant pel canvi de les assginatures
entre quadrimestres com davant de les incedències dins del propi equip, com durant les pràctiques
externes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B1.3Desenvolupar el treball de forma efectiva i resistir l'adversitat.
RA1Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per tal d'obtenir els resultats en el temps adequat i amb l'abast precís.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Es capaç de superar les dificultats sorgides del treball, tant individual com en grup.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B1.4Utilitzar informació en llengua estrangera (preferentment anglès) de manera eficaç.
RA1Segueix assignatures amb continguts en anglès.
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Segueix assignatures amb continguts en anglès.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Assoleix o acredita el nivell B1 de llengua extrangera.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B1.5Usar eficientment les TIC per gestionar la informació i el coneixement.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com a eina de treball.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació: editors de textos, fulls de càlcul i presentacions
digitals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació virtual: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu etc.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5 Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Localitza i accedeix a la informació de manera ericaç i eficient.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B2.1Organitzar i planificar en l'àmbit de l'empresa i en altres institucions i organitzacions pròpies
del seu àmbit professional.
RA1Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Defineix les tasques que permetran assolir els objectius del projecte.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Planifica els mecanismes de seguiment de la implementació.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Identifica possibles riscos inherents al projecte.
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Identifica possibles riscos inherents al projecte.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B2.2Dirigir projectes tècnics o professionals propis del seu àmbit professional.
RA1Estableix objectius clars pel projecte.
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Estableix objectius clars pel projecte.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Preveu i assigna temps necessaris per completar les accions previstes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Planifica una avaluació dels resultats dels projectes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Porta a terme un seguiment de la implementació del projecte.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B2.3Influir i guiar els altres per millorar el rendiment.
RA1Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució dels rols dels
membres i en la seva orientació a un rendiment elevat.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Identifica i explica comportaments de lideratge altament efectius.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Determina la composició d'equips basant-se en les capacitats individuals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA5Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Ajuda a escollir els millors mètodes per a la presa de decisions.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B2.4Fomentar un entorn adequat per al desenvolupament dels individus.
RA1Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Distribueix les responsabilitats i les tasques en funció de les potencialitats de cada membre de
l’equip, adaptant les accions i els responsables a les incidències i als canvis que sorgeixen
durant l’execució del projecte.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Dóna retroalimentació, positiva i constructiva, de forma efectiva.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Gestiona l'acompliment dels membres de l'equip.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4 Avalua el funcionament de l'equip.
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Avalua el funcionament de l'equip.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B2.5Proporcionar pautes per a la definició i consecució d'objectius.
RA1Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Valora i jerarquitza les necessitats i recursos en una situació real d'execució d'un projecte.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Concreta els objectius a llarg termini en objectius operatius.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Crea un propòsit comú i aconsegueix el compromís dels membres de l'equip i d'altres grups
d'interès.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B2.6Establir i mantenir relacions productives amb companys d'equip i clients a través de guanyar-se’n
confiança i respecte.
RA1Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa estratègies per a involucrar l'equip en la consecució dels objectius.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244003/FÍSICA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Desenvolupa estratègies per a fomentar la confiança i transparència en la relació amb els
"clients", entenent aquests com les persones que proposen el projecte n'esperen els
resultats, tant pel que fa al context dels avantprojectes (interns) com durant la realització de PE

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B2.7Relacionar-se amb clients interns o externs per identificar-ne les necessitats.
RA1Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Es capaç d'entendre les necessitats dels clients i expressar-les en termes de objectius a assolir.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B3.1Funcionar bé en equips multidisciplinaris, multilingües i multiculturals.
RA1Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Té en compte els punts de vista dels demés i els usa de forma constructiva.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a
l’equip.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B3.2Contribuir efectivament a la consecució dels objectius de l'equip a través de la cooperació, la
participació i el compromís en la visió i la meta que es comparteixen.
RA1S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244003/FÍSICA
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - S'alinea amb els objectius col·lectius de l'equip

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques de l'equip.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244003/FÍSICA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Contribueix a l’establiment i aplicació dels processos de treball de l’equip

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA4Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Contribueix a la cohesió de l'equip amb la seva forma de comunicar i relacionar-se.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
B3.3Treballar en equip de forma col·laborativa, amb responsabilitat compartida i iniciativa.
RA1Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA2Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
 RA3Accepta i compleix les normes de l'equip.
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Accepta i compleix les normes de l'equip.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 -