2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química
A A 
castellano 
Primer CursoSegundo CursoTercer CursoOptativa
Competencia/
Resultados de aprendizaje
2
0
2
4
4
0
0
1
2
0
2
4
4
0
0
2
2
0
2
4
4
0
0
3
2
0
2
4
4
0
0
4
2
0
2
4
4
0
0
5
2
0
2
4
4
0
0
7
2
0
2
4
4
0
0
8
2
0
2
4
4
0
0
9
2
0
2
4
4
1
1
6
2
0
2
4
4
0
0
6
2
0
2
4
4
0
1
0
2
0
2
4
4
1
0
2
2
0
2
4
4
1
1
0
2
0
2
4
4
1
1
5
2
0
2
4
4
1
1
9
2
0
2
4
4
1
2
3
2
0
2
4
4
1
2
4
2
0
2
4
4
1
2
7
2
0
2
4
4
1
0
1
2
0
2
4
4
1
0
5
2
0
2
4
4
1
1
1
2
0
2
4
4
1
1
2
2
0
2
4
4
1
1
4
2
0
2
4
4
1
1
8
2
0
2
4
4
1
2
1
2
0
2
4
4
1
2
5
2
0
2
4
4
1
2
6
2
0
2
4
4
3
0
1
2
0
2
4
4
2
0
4
2
0
2
4
4
2
0
6
2
0
2
4
4
2
1
0
2
0
2
4
4
2
1
1
2
0
2
4
4
2
1
7
2
0
2
4
4
2
1
8
2
0
2
4
4
5
0
1
A1.1Aplicar efectivament el coneixement de les matèries bàsiques, científiques i tecnològiques
pròpies de l'enginyeria.
RA1Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA1 - Aplica correctament els principis matemàtics que es puguin plantejar- en enginyeria, àlgebra
lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i
en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA2Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA2 - Aplica correctament els principis bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes
operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA3Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA3 - Aplica correctament els conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica,
camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de
l'enginyeria.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA4Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA4 - Aplica correctament els coneixements bàsics de química general, química orgànica i inorgànica i
les seves aplicacions en l'enginyeria.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA5Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA5 - Aplica correctament els principis bàsics de visió espacial i de les tècniques de representació
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica com de geometria descriptiva.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA6Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA6 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA7Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA7 - Aplica correctament el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic així com els
principis d'organització i gestió d'empreses.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA8Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA8 - Aplica correctament les bases i fonaments biològics de l'àmbit vegetal i animal en l'enginyeria.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA9Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244003/FÍSICA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244008/QUÍMICA I
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244009/QUÍMICA II
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA9 - Coneix, comprèn i utilitza els principis d'enginyeria i tecnologia dels aliments: enginyeria i
operacions bàsiques d'aliments; tecnologia d'aliments; processos en les indústries
agroalimentàries.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA10Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244003/FÍSICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244008/QUÍMICA I
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244009/QUÍMICA II
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA10 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la hidràulica.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA11Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244003/FÍSICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244008/QUÍMICA I
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244009/QUÍMICA II
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA11 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la transferència de calor.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA12Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244003/FÍSICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244008/QUÍMICA I
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244009/QUÍMICA II
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA12 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'anàlisi d'aliments.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA13Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244003/FÍSICA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244008/QUÍMICA I
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244009/QUÍMICA II
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA13 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la seguretat alimentària.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA14Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244003/FÍSICA
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244008/QUÍMICA I
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244009/QUÍMICA II
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA14 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió i aprofitament de residus.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA15Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244003/FÍSICA
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244008/QUÍMICA I
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244009/QUÍMICA II
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA15 - Coneix, comprèn i utilitza els principis els principis de la gestió i aprofitament de subproductes
agroindustrials.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA16Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244003/FÍSICA
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244008/QUÍMICA I
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244009/QUÍMICA II
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA16 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de: Equips i maquinàries auxiliars de la indústria
agroalimentària. Automatització i control de processos.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA17Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244003/FÍSICA
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244008/QUÍMICA I
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244009/QUÍMICA II
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA17 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA18Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244003/FÍSICA
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244008/QUÍMICA I
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244009/QUÍMICA II
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA18 - Fonamenta les decisions de projecte en les bases científiques i tecnològiques de la pròpia
especialitat.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA19Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244003/FÍSICA
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244008/QUÍMICA I
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244009/QUÍMICA II
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA19 - Es familiaritza amb els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA20Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244003/FÍSICA
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244008/QUÍMICA I
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244009/QUÍMICA II
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA20 - Culmina, en un entorn professional real, l'adquisició de les competències que caracteritzen la
titulació.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA21Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244003/FÍSICA
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244008/QUÍMICA I
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244009/QUÍMICA II
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA21 - Aplica els fonaments físics relacionats amb l'electricitat i el magnetisme.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA22Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244003/FÍSICA
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244008/QUÍMICA I
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244009/QUÍMICA II
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA22 - Coneix aspectes generals sobre el sistema elèctric, instal·lacions elèctriques, màquines
elèctriques i convertidors estàtics.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA23Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244003/FÍSICA
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244008/QUÍMICA I
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244009/QUÍMICA II
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA23 - Realitza pràctiques de laboratori en equip sobre aparells de mesura, elements passius, màquines
elèctriques i components electrònics.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA24Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244003/FÍSICA
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244008/QUÍMICA I
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244009/QUÍMICA II
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA24 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de les bases de la producció animal. Instal·lacions
ramaderes.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA25Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244003/FÍSICA
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244008/QUÍMICA I
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244009/QUÍMICA II
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA25 - Identifica els diferents factors de producció i matèries primeres per a l'alimentació animal i la
seva implicació en la producció animal intensiva i extensiva.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA26Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244003/FÍSICA
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244008/QUÍMICA I
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244009/QUÍMICA II
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA26 - Coneix la importància i característiques de les diferents espècies animals, agrupacions racials i
aptituds productives d'aquestes per poder escollir el material genètic més adequat en funció dels
diferents objectius productius possibles.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA27Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244003/FÍSICA
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244008/QUÍMICA I
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244009/QUÍMICA II
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA27 - Coneix el pla de producció d'una explotació ramadera.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA28Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244003/FÍSICA
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244008/QUÍMICA I
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244009/QUÍMICA II
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA28 - Avalua les necessitats ambientals dels animals i fa un pla d'implementació de les mateixes.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA29Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244003/FÍSICA
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244008/QUÍMICA I
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244009/QUÍMICA II
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA29 - Identifica les principals malalties que poden afectar animals i interpreta i porta a la pràctica el
programa d'higiene i sanitat de l'explotació.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA30Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244003/FÍSICA
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244008/QUÍMICA I
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244009/QUÍMICA II
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA30 - Determina les necessitats en allotjaments i instal·lacions ramaderes.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA31Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244003/FÍSICA
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244008/QUÍMICA I
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244009/QUÍMICA II
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA31 - Preveu i valora els efectes de la producció ramadera sobre els ecosistemes.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA32Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244003/FÍSICA
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244008/QUÍMICA I
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244009/QUÍMICA II
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA32 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el disseny d'estructures.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA33Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244003/FÍSICA
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244008/QUÍMICA I
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244009/QUÍMICA II
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA33 - Coneix l'àmbit d'aplicació de la resistència de materials.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA34Coneix i aplica la teoria general de la flexió.
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244003/FÍSICA
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244008/QUÍMICA I
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244009/QUÍMICA II
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA34 - Coneix i aplica la teoria general de la flexió.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA35Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244003/FÍSICA
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244008/QUÍMICA I
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244009/QUÍMICA II
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA35 - Coneix i aplica els principals conceptes de resistència de materials: Tensió i deformació. Tipus
d'esforços. Equilibri estàtic i elàstic.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA36Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244003/FÍSICA
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244008/QUÍMICA I
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244009/QUÍMICA II
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA36 - Coneix i aplica la teoria columnes i vinclament.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA37Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244003/FÍSICA
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244008/QUÍMICA I
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244009/QUÍMICA II
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA37 - Calcula estructures isostàtiques i hiperestàtiques.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA38Coneix i aplica els principals materials de construcció.
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244003/FÍSICA
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244008/QUÍMICA I
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244009/QUÍMICA II
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA38 - Coneix i aplica els principals materials de construcció.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA39Dissenya i dimensiona estructures d'acer.
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244003/FÍSICA
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244008/QUÍMICA I
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244009/QUÍMICA II
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA39 - Dissenya i dimensiona estructures d'acer.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA40Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244003/FÍSICA
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244008/QUÍMICA I
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244009/QUÍMICA II
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA40 - Dissenya i dimensiona estructures de formigó armat.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA41Dissenya i dimensiona fonaments.
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244003/FÍSICA
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244008/QUÍMICA I
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244009/QUÍMICA II
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA41 - Dissenya i dimensiona fonaments.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA42Dissenya i calcula mitjançant ordinador.
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244003/FÍSICA
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244008/QUÍMICA I
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244009/QUÍMICA II
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA42 - Dissenya i calcula mitjançant ordinador.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
A1.2Dissenyar, executar i analitzar experiments relacionats amb l'enginyeria.
RA1Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA1 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments teòrics
explicats a l'aula.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA2És competent en el laboratori d'anàlisi química.
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244003/FÍSICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA2 - És competent en el laboratori d'anàlisi química.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA3Redacta informes analítics.
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA3 - Redacta informes analítics.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA4Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA4 - Comprova a través de l'experimentació i treball en grup al laboratori els fonaments d'algunes de
les tècniques bàsiques utilitzades en la tecnologia d'ADN recombinant.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA5Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA5 - Aprèn a planificar i programar experiments en tot el seu conjunt, des de la previsió del material
necessari fins a la interpretació dels resultats.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA6Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA6 - Aprèn a planificar una experimentació, a realitzar, interpretar i valorar els resultats de manera
crítica.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA7Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA7 - Assigna un error als resultats obtinguts en els experiments en funció de l'error de les dades que
utilitzin i de l'error experimental de les mesures que prenen. Considera la importància dels errors
en la validació de resultats experimentals.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA8Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA8 - Aprèn les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori. Decideix l'aplicació de les tècniques
analítiques adequades per a cada problema.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA9Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244003/FÍSICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244008/QUÍMICA I
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244009/QUÍMICA II
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA9 - Calibra instruments de mesura de cabal, temperatura i pressió.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA10Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244003/FÍSICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244008/QUÍMICA I
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244009/QUÍMICA II
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA10 - Determina l'eficiència d'un procés de tractament tèrmic d'un aliment.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA11Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244003/FÍSICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244008/QUÍMICA I
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244009/QUÍMICA II
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA11 - Obté correlacions dels coeficients de convecció i dels coeficients de fricció a partir de les
mesures experimentals realitzades en un intercanviador de calor.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA12Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244003/FÍSICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244008/QUÍMICA I
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244009/QUÍMICA II
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA12 - Estudia experimentalment un procés de compressió d'aire en una o dues etapes. Determina rendiment
volumètric, mecànic, elèctric, isentrópico i isotèrmic del procés de compressió. Determina el
coeficient politròpic del compressor.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA13Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244003/FÍSICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244008/QUÍMICA I
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244009/QUÍMICA II
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA13 - Analitza un procés de combustió i l'efecte de l'excés d'aire en l'eficiència de la caldera i en
les emissions de la caldera.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA14Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244003/FÍSICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244008/QUÍMICA I
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244009/QUÍMICA II
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA14 - Escala plantes de digestió biològica i de floculació-sedimentació a partir de dades
experimentals obtingudes amb equips d'escala de laboratori.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA15Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244003/FÍSICA
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244008/QUÍMICA I
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244009/QUÍMICA II
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA15 - Coneix i aplica les especificacions dels equips, i dissenya els experiments d'acord amb les
especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA16Determina paràmetres d'ajust de controladors.
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244003/FÍSICA
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244008/QUÍMICA I
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244009/QUÍMICA II
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA16 - Determina paràmetres d'ajust de controladors.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA17Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244003/FÍSICA
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244008/QUÍMICA I
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244009/QUÍMICA II
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244211/ELECTROTECNIA
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA17 - Utilitza les tècniques bàsiques de mesura en el laboratori i aplica les tècniques analítiques
adequades per a cada problema

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
A1.3Valorar l'impacte econòmic, social i mediambiental de les solucions tècniques.
RA1Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA1 - Estima de forma bàsica la viabilitat econòmica dels projectes d'inversió.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA2Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA2 - Calcula i estima a nivell elemental els costos d'un projecte d'inversió.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA3Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA3 - Valora l'impacte econòmic de les solucions tècniques.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA4Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA4 - Coneix les implicacions ètiques i legislatives bàsiques de la utilització de l'enginyeria de
biosistemes.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA5Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA5 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'Ecologia. Estudi d'impacte ambiental: avaluació i
correcció.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA6Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA6 - Treballa seguint sempre les normes de seguretat. Opera al laboratori minimitzant el consum d'energia
i de matèries primeres i produint un mínim de residus.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
A1.4Aplicar els principis i mètodes de la qualitat, traçabilitat i certificació.
RA1Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA1 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de la gestió de la qualitat, la seguretat alimentària i
la traçabilitat.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
A1.5Aplicar els principis de l'enginyeria en el context de les ciències de la vida per definir
condicions i estratègies que permetin dissenyar i optimitzar processos de producció de sistemes
biològics.
RA1Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA1 - Utilitza els principis de transferència d'energia en estat no estacionari en el càlcul i
optimització del temps d'escaldat / cocció, de congelació i refrigeració d'aliments amb
geometries diverses.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA2Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA2 - Tria el reactor o combinació de reactors més adequats per tractar sistemes reactius.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA3Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA3 - Identifica i descriu els elements necessaris per dissenyar un bioreactor, com ara les equacions
cinètiques més comunes i les equacions de disseny.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA4 Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA4 - Utilitza els coneixements adquirits en el càlcul de sistemes i equips de transferència de calor.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA5Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA5 - Calcula la càrrega tèrmica d'una cambra frigorífica.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA6Resol problemes de disseny en grup.
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA6 - Resol problemes de disseny en grup.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA7Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA7 - Coneix, comprèn i utilitza els principis de l'enginyeria de biosistemes.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA8Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244003/FÍSICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244008/QUÍMICA I
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244009/QUÍMICA II
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA8 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en la
transferència de matèria com ara destil·lació, absorció, desorció i extracció.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA9Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244003/FÍSICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244008/QUÍMICA I
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244009/QUÍMICA II
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA9 - Coneix i dissenya de forma preliminar les operacions de separació més comunes basades en el flux
de fluids, com ara centrifugació i filtració.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA10Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244003/FÍSICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244008/QUÍMICA I
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244009/QUÍMICA II
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA10 - Aplica els principis de transferència de matèria i energia al disseny d'assecadors per convecció,
d'assecadors per atomització i mitjançant liofilització.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA11Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244003/FÍSICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244008/QUÍMICA I
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244009/QUÍMICA II
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA11 - Dissenya i modela sistemes d'evaporació simple i múltiple.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA12Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244003/FÍSICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244008/QUÍMICA I
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244009/QUÍMICA II
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA12 - Resol problemes experimentals relacionats amb balanços de matèria i energia, termodinàmica,
transport de matèria, calor i fluids.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA13Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244003/FÍSICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244008/QUÍMICA I
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244009/QUÍMICA II
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA13 - Optimitza les condicions d'operació de processos unitaris utilitzant les dades experimentals
obtingudes al laboratori.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA14Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244003/FÍSICA
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244008/QUÍMICA I
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244009/QUÍMICA II
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA14 - Aplica els coneixements en matèries bàsiques per a realitzar el disseny d'un projecte.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA15Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244003/FÍSICA
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244008/QUÍMICA I
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244009/QUÍMICA II
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA15 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de la tecnologia de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en un entorn professional real.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA16Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244003/FÍSICA
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244008/QUÍMICA I
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244009/QUÍMICA II
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA16 - Interpreta normes, procediments, protocols, estàndards, manuals i els aplica en casos pràctics.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
A2.1Dissenyar un producte i / o bioprocés que compleixi amb les especificacions / necessitats
establertes, tenint en compte les restriccions de caràcter econòmic, ambiental, social, polític,
ètic, de salut, seguretat i sostenibilitat.
RA1Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA1 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb la representació gràfica
d'equips i instal·lacions.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA2Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA2 - Desenvolupa projectes en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA3Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA3 - Aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb l'enginyeria de processos alimentaris.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA4Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA4 - Coneix i aplica especificacions, reglaments i normes relacionades amb el medi ambient.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA5Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA5 - Culmina l'adquisició de les competències que caracteritzen la titulació en un projecte
integrador.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA6Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA6 - Integra els coneixements i habilitats pròpies de l'enginyer de bioprocessos alimentaris amb
l'experiència directa en el desenvolupament d'un projecte original.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
A2.2Capacitat per prendre de decisions mitjançant l'ús dels recursos disponibles per al treball en
grups multidisciplinaris.
RA1Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA1 - Desenvolupa un problema obert de forma cooperativa en l'àmbit de l'enginyeria de bioprocessos.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
A2.3Capacitat per entendre, interpretar, comunicar i adoptar els avenços en el camp agroalimentari per
a la seva aplicació en la transferència de tecnologia.
RA1Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA1 - Entén, interpreta, comunica i adopta els avenços en el camp agroalimentari per a la seva
aplicació en la transferència de tecnologia.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
A3.1Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial;
càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics;
algorísmica numèrica; estadística i optimització.
RA1Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA1 - Adquireix la capacitat d'utilització de les eines matemàtiques bàsiques en el modelatge i
resolució de situacions relacionades amb l'enginyeria. Les tècniques estudiades són les
relacionades amb l'àlgebra lineal i l'anàlisi univariable i multivariant.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA2Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA2 - Adquireix les tècniques més elementals del càlcul numèric i les aplica amb l'ajuda d'un
llenguatge de programació estructurat d'alt nivell en models.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA3Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA3 - Coneix els mecanismes estadísticament correctes per a una anàlisi eficient de dades:
interpretació i presa de decisions sobre els valors de paràmetres físics o químics.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA4Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA4 - Coneix els mètodes més usuals d'optimització i els sap utilitzar en la resolució de problemes de
l'àmbit de l'enginyeria.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
A3.2Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica,
termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de
problemes propis de l'enginyeria.
RA1Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244003/FÍSICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244008/QUÍMICA I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244009/QUÍMICA II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA1 - Coneix els fonaments bàsics del càlcul vectorial.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA2Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244003/FÍSICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244008/QUÍMICA I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244009/QUÍMICA II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA2 - Comprèn la teoria de la mecànica newtoniana.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA3Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244003/FÍSICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244008/QUÍMICA I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244009/QUÍMICA II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA3 - Reconeix i interpreta les condicions d'estàtica d'un cos.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA4Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244003/FÍSICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244008/QUÍMICA I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244009/QUÍMICA II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA4 - Aplica els conceptes del càlcul vectorial a la resolució de problemes de mecànica newtoniana i
d'estàtica.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA5Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244003/FÍSICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244008/QUÍMICA I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244009/QUÍMICA II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA5 - Coneix els fonaments dels fenòmens elèctrics i magnètics.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA6Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244003/FÍSICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244008/QUÍMICA I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244009/QUÍMICA II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244123/FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244124/QUÍMICA Y ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244127/CINÉTICA DE BIOPROCESOS E INGENIERÍA DE REACCIÓN
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244101/BIOPROCESOS ALIMENTARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244105/CONTROL E INSTRUMENTACIÓN
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244111/TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244112/GESTIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244114/DISEÑO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244118/INGENIERÍA DE BIOPROCESOS Y ALIMENTOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244121/LABORATORIO INTEGRADO DE OPERACIONES UNITARIAS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244125/SISTEMAS DE CALIDAD EN BIOPROCESOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244126/MODELIZACIÓN DE PROCESOS EN SISTEMAS ALIMENTARIOS Y BIOLÓGICOS
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244301/TRABAJO DE FIN DE GRADO
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244204/ESTUDIOS EN EL MARCO DE CONVENIOS DE MOVILIDAD I
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244206/BASES TECNOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244210/EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244211/ELECTROTECNIA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244217/RESISTENCIA DE MATERIALES Y CÁLCULOS DE ESTRUCTURA
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244218/HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER
    RA6 - Resol problemes de circuits en corrent continu i altern.

20244501/PRÁCTICAS EXTERNAS
 RA7Reconeix les característiques elàstiques d'un material.
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244001/EXPRESIÓN GRÁFICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244002/COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244003/FÍSICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244004/FISICOQUÍMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244005/MATEMÁTICAS I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244007/FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244008/QUÍMICA I
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244009/QUÍMICA II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244116/FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244006/MATEMÁTICAS II
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244010/ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244102/INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244110/INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244115/FUNDAMENTOS DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244119/INGENIERÍA TÉRMICA
    RA7 - Reconeix les característiques elàstiques d'un material.

20244123/FUNDAMENTOS DE MIC