2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  HEALTH AND SAFETY LAW IN THE WORKPLACE
IDENTIFYING DATA 2016_17
Subject (*) HEALTH AND SAFETY LAW IN THE WORKPLACE Code 20605101
Study programme
Occupational Risk Prevention(2009)
Cycle 2nd
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
3 Compulsory First 1Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Public Law
Chemical Engineering
Coordinator
NAVARRO ROLDAN, RAÚL ANGEL
E-mail raulangel.navarro@urv.cat
magdalena.constanti@urv.cat
joseantonio.ferrando@urv.cat
Lecturers
NAVARRO ROLDAN, RAÚL ANGEL
CONSTANTÍ GARRIGA, MAGDALENA
FERRANDO MORELLÓN, JOSÉ ANTONIO
Web
Relevant information Assimilar els principals continguts del Dret del Treball i de la Seguretat Social que poden resultar d'interès per a la professió de tècnic en PRL. Conèixer els tipus de contracte temporal, la durada de la jornada, els pactes contractuals de dedicació que poden contenir una oferta de treball, o els conceptes en clau pràctica de l'accident de treball, malaltia professional o les incapacitats temporals i permanents, són qüestions que permeten agilitzar els tràmits documentals. Aquest tema pretén, doncs, facilitar una sèrie d'eines i pautes útils per al prevencionista sobre el marc normatiu laboral i de seguretat social.
(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.