2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
School of Chemical Engineering
A A 
english 
Occupational Risk Prevention(2009)
 Subjects
  HEALTH AND SAFETY LAW IN THE WORKPLACE
   Competences
Type A Code Competences Specific
  Professional
  AP1 Disposar dels coneixements tècnics suficients per identificar i avaluar els riscos laborals existents en una empresa i proposar les mesures necessàries per al control i reducció dels riscos detectats tenint en compte la legislació i normativa vigent en cada un dels temes relacionats.
  AP4 Fomentar conductes, hàbits, consums, estils de vida saludables i la participació activa dels treballadors com a protagonistes de la seva salut, així com la cultura preventiva a l'empresa i la creació d'entorns saludables.
Type B Code Competences Transversal
  Professional
  BP1 Learning to learn
  BP2 Learning to learn
  BP3 Critical, logical and creative thought, and a certain talent for innovation
  BP4 Autonomy, responsibility and initiative
  BP5 Ability to work autonomously and responsibly, and to show initiative
Type C Code Competences Nuclear
  Professional
  CP1 Advanced user knowledge of the information and communication technologies.
  CP2 Intermediate proficiency of a foreign language, preferably English.
  CP3 Be able to manage information and knowledge
  CP4 Correct oral and written expression in one of the two official languages of the URV.
  CP5 Having commintment with ethics and social responsibility as a citizen and a professional (Citizenship)